Pernille Brinch th. præsenterede blandt andet “360 ord” på uddannelsesmessen i Rønde.

Pernille Brinch th. præsenterede blandt andet “360 ord” på uddannelsesmessen i Rønde.

Ny app:

360 ord letter læsningen for 7-14-årige

Time2learn i Hornslet har udgivet en ny app som træner læsningen

Af
Mogens Greve

Seneste skud på stammen af apps fra Time2learn i Hornslet er ”360 ord” for målgruppen 7 til 14 år. I en vilkårlig dansk tekst udgør de 360 ord, der bruges hyppigst - hele 75 % af teksten.
Ved at lære at genkende disse ord som ordbilleder, bliver læsning og skrivning meget lettere, og den hurtigere læsehastighed øger forståelsen.

Præsenteret i Rønde

Da der for ikke så længe siden var uddannelsesmesse i Rønde, præsenterede indehaver af Time2learn, Pernille Brinch, for første gang den spritnye app for omverdenen.
”Jeg er bare så spændt på det her,” siger Pernille Brinch.
”Jeg ved, at denne app rammer målgruppen, så nu skal andre bare lige opdage, at den findes.”

56 millioner ord

Det danske sprog indeholder langt over 56 millioner ord. De 360 ord i denne app er både valgt ud efter deres hyppighed, og efter hvor relevante de er i tekster for børn og unge.
Mange af de 360 ord er indholdstomme og staves ikke, som de lyder. Derfor er de svære at læse og stave.
Den nye app træner, at man ser ordene som ordbilleder - altså genkender ordene på udseendet mere end på stavemåden.

Seks niveauer

De 360 ord er opdelt i seks niveauer i en træningsdel - og i en spilledel hvor det foregår på tid.
I træningsdelen lærer man seks ord ad gangen. De seks ord bliver først læst op og vist på skærmen enkeltvis. Herefter står alle seks ord på skærmen og ét læses op.
Ordet skal man genkende blandt de seks. Så bytter ordene plads, og et nyt læses op.
Spilledelen er delt op i de samme seks niveauer. Her kommer de 60 ord fra hvert niveau i vilkårlig rækkefølge. Banerne er på tid.

Om niveauerne

Det gælder om at læse hurtigt, og jo hurtigere man er, jo flere point scorer man. Med jævne mellemrum dukker to ekstrabaner op: En bonusbane og en hadebane.
Niveau 1 + 2 - de første to niveauer indeholder de 120 mest brugte ord. Allerede i den første læsning er de meget vigtige at kunne.
Kan man læse dem, får man ca. 50 % af teksten 'forærende”. Så kan man bruge sine kræfter på at afkode de andre ord. Eksempler på ord: og, ikke, men, jeg.
Niveau 3 + 4 + 5 - de næste tre niveauer indeholder de næste 180 ord, der ofte optræder i tekster. Mange af dem er lidt længere og sværere.
Eksempler på ord: hendes, endnu, mellem, sidste, alligevel.
Niveau 6 - indeholder almindelige ord, der ofte er svære at stave. Ordene kan fx have stumme bogstaver, lange endelser, vokalforvekslinger. Mange af ordene ligner hinanden og man forveksler dem tit.
Eksempler på ord: interesse/interessant, tilsyneladende, selvfølgelig, simpelthen.

Publiceret 23 December 2013 10:15