Fiskeri ved Rugaard Strand. Pressefoto.

Fiskeri ved Rugaard Strand. Pressefoto.

Debat:

Dødsstød mod kystturismen på Djursland under opsejling

Af John Hansen, på vegne af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening Syddjurs:

"Danmarks  Naturfredningsforening  i Syddjurs ser med meget stor bekymring på tiltag fra to virksomheder om at oprette havbrug ud for kysten ved Jernhatten og Rugård og Glatved strand.
Et havbrug med et areal på næsten 1 km2 ønskes placeret  ud for Jernhatten og et andet havbrug på 3,5 km2  ønskes placeret i farvandet ud for Rugård og Glatved strand.
Havbrug i den skala vil udgøre en miljøbombe mod de sårbare kystområder langs Djurslands østkyst.
Dermed er et dødsstød mod kystturismen på Djursland under opsejling, hvis projekterne realiseres. Den samlede belastning med næringsstoffer i Kattegat ud for Ebeltoft Halvøen vil, hvis der gives tilladelse til projekterne, nå et niveau, som vil udvide risikoen for iltsvind mange sømil mod nord og ind i de sårbare bugter og vige i Syddjurs kommune; bl.a. Ebeltoft og Knebel Vig.
Hjarnø Havbrug  samt Snaptun Fisk Export A/S har ansøgt  Miljøstyrelsen om placeringstilladelse med henblik på at påbegynde produktionen i foråret 2017.
Hjarnø Havbrug har tidligere fået afslag af Natur- og Miljøklagenævnet på et tilsvarende  projektet syd for Endelave.
Derfor er der reelt blot tale om at flytte problemet til havområdet ved Djursland.
Høringsfristen udløber den 18. november 2016 så det er nu Kommunalpolitikerne på Djursland skal tage stilling til om man vil satse på kystturisme eller om man vil sætte specielt Syddjurs Kommunes vigtigste erhverv skakmat som følge af forurening og lugtgener m.v. fra havbrugene.
Forureningen vil påvirke havmiljøet i hele Hovedopland Djursland, men vil på grund af de særlige strømforhold langs kysten især ramme nogen af Syddjurs Kommunens mest betydningsfulde kystområder: Natura 2000 området ved Kobberhage, Boeslum og Dråby badestrande og de fiskerige kystvande fra Jernhatten mod Glatved og Rugård strand.
DN  beder også om opbakning fra lokalbefolkningen til en igangsat underskriftsindsamling mod projekterne.  Endvidere vil Danmarks Naturfredningsforening gøre indsigelse mod de ansøgte projekter/placeringer."
 

Publiceret 16 November 2016 09:50