Debat Syddjurs:

Akutbredskab - just relax Eigil Holm Nielsen

Af Linda Brask, Birkelunden 40. 8400 Ebeltoft:

"Eigil Holm Nielsen, regionskandidat for SF har for nylig udtrykt bekymring for, om lokale kandidater støtter op omkring et øget akutberedskab på Mols-Helgenæs.

Jeg kan berolige Eigil Holm Nielsen med at Socialdemokratiet er klar i mælet i denne sag og har udtrykt sin holdning i denne sag. Anders Kuhlau fra Socialdemokratiet, og som er formand for hospitalsudvalget i Region Midt har allerede tilkendegivet, at udrykningsfunktionen skal genoprettes, når der findes en læge der kan påtage sig opgaven.

Som lokal kandidat for Socialdemokratiet for Syddjurs Kommune vil det have min bevågenhed, at vi får genoprettet akutberedskabet.

Et kommende analysearbejde vil være med til at sætte spot på og kvalificere de behov, der er for akutberedskab på Djursland, og herunder skal man naturligvis også kigge på, hvor akutberedskabet er bedst placeret."

Publiceret 06 February 2017 09:00