KV17 - debat Norddjurs:

Hvis ikke Glesborg Skole - hvad er så løsningen, kære formand?

Af Lars Østergaard (V), formand Børn- og Ungdomsudvalget Norddjurs - kandidat til KV17:

“Svar til formanden for Djurslandsskolen.

Tre af de fire skolebygninger tilhørende Djurslandsskolen (DS) er i så dårlig stand, at der ikke bør drives undervisning i dem. – Det er måske en af årsagerne til, at Syddjurs har valgt DS fra?

Igennem et par år blev der på foranledning af Socialdemokratiet tegnet på at ombygge den nedlagte Voldby Skole til en ”ny DS.” – Hele operationen for projekt DS lå på knap 50 millioner kroner. Projektet blev stoppet efter, at der var blevet brugt 2 millioner kroner på arkitekter.

Jeg foreslår en holdbar løsning, hvor DS flyttes til Glesborg Skole, hvor der ved skolestart i år var tilmeldt 2 elever.

Modstanderne mod lukning af Glesborg skole fremfører, at børnetallet er kraftigt stigende i Glesborg. Tallene viser også, at 80 procent af forældrene i Glesborg skoledistrikt i år har valgt at sende deres børn til skoler uden for Glesborg skoledistrikt. Med det tempo vil skolen hurtigt lukke alligevel. – Til orientering er der frit skolevalg i Norddjurs.

Det er politikerne, der skal tage beslutning om skolelukninger. Det er ikke formanden for DS. Formanden er velkommen til at pege på løsningsforslag, men det sker ikke i interviewet. Derimod håber hun på, at der bliver gjort noget ved problemet. – Så kan hun så sidde og håbe længe, mens hun læser om de besparelsesforslag på specialområdet, der foreløbigt er udskudt til fremtidige budgetforhandlinger – til efter valget.

Ved mit forslag var der en god mulighed for, at kabalen kunne gå op.

  • DS ville få en flot skole i Glesborg
  • Glesborg by ville beholde en institution i byen
  • Ørum Skole kunne fjerne de ulovlige pavilloner
  • Vi ville få rykket 3 gamle bygninger ned
  • Økonomisk er det et fornuftigt projekt
Jeg tror desværre, at nogle politikere vil bruge formandens udtalelse til, at der intet sker med DS. Måske lover politikerne noget andet de næste par måneder?”

Publiceret 10 October 2017 15:36

SENESTE TV