KV17 - debat Norddjurs:

Akutlægebilen hører til i Grenaa - og kun dér

Af Hans Husum (V), Norddjurs Kommunalbestyrelse - kandidat til KV17:

"Da Grenaa Sygehus lukkede for år tilbage blev Djurslands største by Grenaa med 15.000 indbyggere ladt uden et akut lægeberedskab. Et lille plaster på såret var placering af akutlægebilen i Grenaa, men den altoverskyggende årsag: ønsket om fremkommelighed. Hurtige responstider både sommer og vinter redder flest liv. Derfor skal akutlægebilen i størst mulig udstrækning benytte de primære veje, altså hovedvejene. Det levner ikke andre muligheder end Grenaa.

Netop derfor kan det undre, at Jørgen Winther igen bringer sit gamle usaglige valgflæsk op om at forringe akutberedskabet for Grenaa. Nu som ved sidste valg stod selvsamme kandidat også helt alene med sit synspunkt, idet resten af Venstres gruppe i Regionsrådet anbefaler den nuværende og eneste fornuftige løsning.

Forudsætningerne har ikke ændret sig. Lægebilen i Grenaa kører ca. 1600-1800 udrykninger pr. år. Netop offentliggjorte responstider for Syddjurs er gode. Generelt er der faktisk god ambulancedækning i Østjylland.

Venstre i Norddjurs tager derfor kraftigt afstand fra forslaget fra Jørgen Vinter, som vil forringe akutberedskabet for Djurslands største by Grenaa. Der er ingen saglige argumenter for at flytte akutlægebilen og alternative placeringer kan kun koste liv i det østlige Djursland."

Publiceret 09 November 2017 15:30

SENESTE TV