Kirke:

En af fire præster mister prædikestol

Af
Af John Pedersen

Vi kender alle den gamle leg, hvor der altid kommer til at stå en tilbage, fordi der fjernes en stol, hver gang musikken spiller.
I den vestlige ende af Norddjurs kan den nye struktur resultere i, at et sogn mister sin faste præst med bopæl i sognet. For Norddjurs Provsti er den bundne opgave at skære to præstestillinger. Der er lagt op til, at den nye struktur overordnet set skal endelig udmøntes i starten af det nye år.
Gennem de seneste mange måneder har forskellige forslag været drøftet. Nu er det så op til, om samtlige menighedsråd kan blive enige om en nogenlunde enslydende indstilling til biskop Henrik Wigh-Poulsen, der har den endelige afgørelse.
Menighedsrådenes indstillinger skal indsendes med udgangen af november.

To pastorater i vest

Umiddelbart tegner der sig en model med en struktur, hvor, Norddjurs-vest deles op i to pastorater.
Den ene bliver et samarbejde mellem Auning-Fausing og Øster Alling-Vester Alling sogne.
Her lægges der op til, at der fremover skal være to præstestillinger på fuld tid.
I øjeblikket er den ene stilling besat med en vikar.
Samarbejde nummer to kommer til at tælle Rougsø Nord Pastorat med sognene Holbæk, Udby, Voer og Estruplund, samt Ørsted, Vivild og Vejlby (Allingåbro) og Gjesing og Nørager sogne.
For at løse den bundne opgave for Norddjurs Provsti som helhed, skal antallet af præster i dne vestlige ende gå ned fra fire til tre.
Dog bliver der ikke tale om en hel stilling mindre, da Tom Ahlman i Rougsø Nord Pastorat, kun er ansat på trekvart tid i sit geografisk store, men befolkningsmæssigt mere tynde område.
Ingen af de repræsentanter for menighedsrådene i vest som avisen har talt med, ønsker at sætte navn eller sogne, på hvor man skal vinke farvel til en fast præst med bopæl lokalt i sognet.
Men meget tyder på, at stoledansen - her altså populært sagt med prædikestole - i sidste ende risikerer at fjerne sædet under enten sognepræsten i Rougsø Nord eller Gjesing-Nørager.
De tre præster, der ser ud til i den kommende struktur at skulle betjene Rougsø Nord, Ørsted, Vivild og Vejlby samt Gjesing og Nørager sogne, skal herefter indgå i et nærmere fastslagt samarbejde for at løse samtlige kirkelige opgaver .
Der er i denne omgang ikke lagt op til, at der skal ske en sammenlægning af de eksisterende menighedsråd.

Vikariat opnormeres

Kell Andersen, formand for Auning Menighedsråd, ser frem til at de fire sogne Auning, Fausing, Øster og Vester Alling, som hidtil har haft et tæt samarbejdet - også om præster - vil få den stilling, der aktuelt er besat med en vikar på trekvart tid, opnormeret til en fuldtidsstilling.
Den opgradering mener han er rimelig, dels med henvisning til det samlede antal borgere i de fire sogne, dels med det store antal konfirmander, som sognene leverer hvert år.
Formand for menighedsrådet for Nørager Sogn - der deler sognepræst med naboerne i Gjesing Sogn - er ikke meget for at udtale sig konkret om sagen, da ingen jo endnu kan sige, hvordan det hele ender.
“I menighedsrådene har vi jo ikke noget at gøre med ,personalesager”, understreger Karin Korning, som derfor ikke ønsker at komme nærmere ind på, hvorvidt hun mener at Gjesing og Nørager er i fare for at miste deres sognepræst med bopæl i præstegården i Gjesing.

Det nære vigtigt for kirken

Inger Birch Lange, formand for menighedsrådet i Gjesing, er ikke synderlig glad for med en proces, hvor de fleste af møderne kun har haft deltagelse af menighedsrådenes formænd og så præsterne.
“Det har ikke været tilfredsstillende for de øvrige medlemmer, som føler sig tilsidesat, selv om vi er kommet tilbage med referater fra møderne”.
Inger Birch Lange håber på en overgangsfase, hvor man beholder alle fire præster og så afventer, der sker naturlig afgang i et af de ni sogne i det nye pastorat. “Det er nærheden, som folk også kommer efter i vores kirker. I Gjesing har præsten og menighedsrådet været en meget aktiv del af et tæt samarbejde med de øvrige foreninger om forskellige arrangementer. Og det vil vi gerne kunne bevare”.

null

Publiceret 13 November 2017 07:00

SENESTE TV