Byggeri:

Foldboholm-plan godkendt uden at rykke et komma

Sagen var tilbage i udvalget, uden det gav anledning til ændringer

Af
Af Tommy Loberg Jøns

Der var ikke meget hjælp af hente til de cirka 15 fremmødte naboer ved sidste uges byrådsmøde.
Naboerne har klaget over det forslag til en lokalplan, der vil betyde, at der i forlængelse af det nuværende boligområde Foldbolholm vil kunne bygges såkaldte tæt-lave boliger, der efter naboernes mening vil betyde indkigsgener og fjernelse af udsigten til naturen for de nuværende beboere.
Det er især højden på de planlagte 2-plans boliger sammen med en placering tæt på skel, der bekymrer borgerne i området. Derfor var en lang række af beboerne i området mødt frem til sidste uges byrådsmøde, hvor lokalplanen blev endeligt vedtaget.
For byrådet og udvalget for plan, udvikling og kultur fandt ingen grund til at ændre på så meget som et komma i forhold til sidste måneds beslutning, hvor et flertal i byrådet på opfordring fra Anders Peter Rasmussen (S) sendte sagen tilbage i udvalget for at drøfte høringssvarene fra borgene igen.
“Det har ikke gjort, at vi i udvalget har fundet anledning til at ændre på det. For vi mener faktisk, at der allerede er taget højde for en stor del af de bekymringer, som borgerne har fremsat,” siger Kirstine Bille (SF).
Det er blandt andet i form af en maks. højde på 7.5 meter på 2-plans boligerne, når der reelt kunne bygges 8.5 meter samt en begrænsning på, hvor stort et område rent kvadratmetermæssigt, der må bygges og ikke en byggeprocent.
Det afholdt dog ikke Anders Peter Rasmussen (S) i at stille et ændringsforslag, der ville rykke byggefelterne tre meter mod syd og kun tillade boliger i ét plan med en maks. højde på 4.5 meter.
Det var der bestemt ikke opbakning til i byrådssalen, hvor forslaget faldt med otte stemmer for, 16 imod og én der undlod at stemme. Per Zeidler og Anette Qvist Busk var fraværende.
“Det er alle medlemmers ret at stille forslag, men rent principielt, så er det en uskik at stille ændringsforslag til en lokalplan, der skal endelig vedtages. Det kunne være kommet tidligere,” lød det fra borgmester Claus Wistoft (V).
I stedet vedtog et flertal på 17 for, syv imod og én der undlod at stemme, den nye lokalplan for området syd for Foldboholm.

Publiceret 04 December 2017 17:00

SENESTE TV