Ryomgård:

Nye øjne med til at skabe udvikling i foreningslivet

Særligt inviterede skal give deres bidrag til fyraftensmøde om IF Midtdjurs’ fremtid

Af
Af Martin Schultz

Omkring 50 personer ventes torsdag 7. december 2017 at mødes i den nye multihal ved idrætsanlægget i Ryomgård, når IF Midtdjurs i samarbejde med DGI Østjylland inviterer til et fyraftensmøde om udviklingen af lokalsamfundet med idrætsforeningen som omdrejningspunkt.

”Vi skal være flere end Tordenskjolds soldater og vil gerne have nye øjne til at se på, hvordan og i hvilken retning vores idrætsforening skal udvikle sig. Derfor har hvert hovedbestyrelsesmedlem inviteret fem personer, som vi håber vil være med til at sætte indhold og retning på en ny udvikling for vores forening,” siger Dan E. Föh, som er formand for IFM's ny klatreafdeling og som tidligere har været formand for håndboldafdelingen. IFM's hovedbestyrelse består af et forretningsudvalg på fem medlemmer og de seks formænd for foreningens afdelinger: fodbold, håndbold, badminton, fitness, petanque og klatreklubben.

”Vi afholder fyraftensmødet i samarbejde med DGI Østjylland, som stiller med en konsulent til at være tovholder for at have styring på processen,” siger Dan E. Föh.

”Vi vil på mødet gerne diskutere, hvordan vi får flere medlemmer og hvilken retning vi skal udvikle os i for at det kan lade sig gøre,” siger Dan E. Föh, som ser foreningens fremtid i sammenhæng med hele lokalsamfundets udvikling.
IF Midtdjurs har som mange andre foreninger inden for fritids- og idrætsområdet udfordringer med at finde de rette rammer til at fastholde medlemmerne og tilbyde et attraktivt indhold i de forskellige aktiviteter.
Ryomgård er et bosætningsområde i stærk udvikling og med udsigt til letbane, byfornyelse og øget tilflytning bliver der brug for en stærk idrætsforening og gode fritidsfaciliteter.

Michael Skaaning Johansen, radikal byrådskandidat, er blandt deltagerne til fyraftensmødet

Michael Skaaning Johansen, radikal byrådskandidat, er blandt deltagerne til fyraftensmødet

Store projekter

IF Midtdjurs har inden for de seneste år overtaget driften af Midtdjurshallen og har i samarbejde med Marienhoffskolen opført en ny multihal i tilknytning til den gamle hal. Næste trin i udviklingsprocessen bliver en ny bygning på 1.000 kvm, som forbinder det eksisterende klubhus med den nye multihal, og som kommer til at rumme sognekontor med møde- og undervisningslokaler, og caféfaciliteter til brug for Marienhoffskolens elever, idrætsudøvere og borgere i byen.
I en ny overordnet helhedsplan indgår desuden udvidelsen af multihallen til en hel hal, en tilbygning til klubhuset og en svømmehal.

En ny kunstgræsbane er så godt som færdiganlagt og kan senest tages i brug i foråret.

Til fyraftensmødet bliver deltagerne delt op i seks grupper, som hver får et hovedbestyrelsesmedlem som bordformand. I grupperne skal medlemmerne af hovedbestyrelsen og de særligt udvalgte gæster, som overvejende kommer fra lokalsamfundet, gennem en positiv dialog nå i mål med konstruktive og visionære bud på en ny og spændende udvikling af lokalområdet og IF Midtdjurs til glæde for små og store.

”Vi kommer også til at rotere i grupperne i løbet af de to timer, således at vi kan få mange gode bud på, hvordan vi kan opdatere vores forening,” siger Dan E. Föh, som også nævner eSport, som er computerspil på konkurrenceplan, som en mulig ny afdeling i IF Midtdjurs.

Efter to timers arbejde med ideer og visioner kan deltagerne se frem til en fællesspisning i klubhuset. Midt i januar vil IF Midtdjurs' hovedbestyrelse følge op på resultaterne af torsdagens fyraftensmøde.

Birgitte Agersnap, skoleleder på Marienhoffskolen, deltager i fyraftensmødet

Birgitte Agersnap, skoleleder på Marienhoffskolen, deltager i fyraftensmødet

Brian Følle Petersen, formand for IFM Badminton, har ligesom de øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen inviteret gæster til torsdagens fyraftensmøde

Brian Følle Petersen, formand for IFM Badminton, har ligesom de øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen inviteret gæster til torsdagens fyraftensmøde

Jens Mikkelsen, snart forhenværende hovedformand i IFM, deltager i fyraftensmødet

Jens Mikkelsen, snart forhenværende hovedformand i IFM, deltager i fyraftensmødet

Publiceret 06 December 2017 09:10

SENESTE TV