Ny bog:

Gammel Estrup fortæller historier fra Europa

Herregårde har til alle tider være kultur- og videnskabscentre.

Af
Ny bog

Så er der ny bog på gaden om herregården, og den historie de har været med til at skabe. Den nye udgivelse er tolvte nummer i rækken af Herregårdshistorier, og bogen fortsætter den bredt formidlende linje, som har kendetegnet de foregående udgivelser.
Herregårdshistorier fra Europa Herregårdshistorie 12 har særligt fokus på herregårdenes rolle som kulturbærende og kulturskabende fyrtårne i det europæiske landskab.
I bogen kan man blandt andet læse en række temaartikler om nordtyske slotte og hollandske herregårde og adelens hestekultur og mondæne kurophold.
Den europæiske adel var gennem århundreder nært forbundet med deres standsfælder over hele Europa, og da grever og grevinder flittigt rejste rundt i Europa spredte nye ideer og modestrømninger sig.
I såvel arkitektur som indretning inspirerede man gensidigt hinanden, og nye stilarter var ikke længe om at blive opfanget rundt omkring ved de europæiske hoffer og hos den øvrige elite.
Det kan man læse mere om i Herregårdshistorie 12, hvor man blandt andet kan blive klogere på adelens arkitektur og indretning, kurrejser og nydelsesmidler.
Derudover byder bogen på en række forskellige artikler om blandt andet is-opbevaringshuse og astronomi, våbenskjolde og møbelkunst.

Bogen fabvner bredt

Herregårdshistorie favner bredt, og det glæder museumsdirektør Britta Andersen, som også er medredaktør på bogen:
”På Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og Dansk Center for Herregårdsforskning arbejder vi med forskning og formidling af alle aspekter af herregårdenes omfattende kulturarv. Gennem de senere år er det lykkedes os at indtage en førerposition på herregårdsfeltet både nationalt og internationalt. Det er derfor naturligt, at vi står bag Herregårdshistorie, som rummer danske og engelsksprogede artikler, men samtidig er en bredt formidlende antologi, der henvender sig til alle herregårdsinteresserede”.
Britta Andersen er stolt over at kunne udgive den for tolvte år i træk.
“Jeg håber, at folk vil tage lige så godt imod den nye bog som de forrige i serien,” siger hun og forklarer, at Herregårdshistorie overvejende er skrevet af historikere, arkitekter og andre, der beskæftiger sig professionelt med herregårdenes kulturarv”.
Bogen, der er den eneste af sin art, fungerer derfor som aktuelt forum for de mange nye tiltag, der sker på herregårdsområdet.
Herregårdshistorie 12 kan købes på Herregårdsmuseets butik eller via museets hjemmeside www.gammelestrup.dk.
Herregårdshistorie udgives af Gammel Estrup - Herregårdsmuseet med støtte fra Fabrikant Albert Nielsen og Hustru Anna Nielsens Fond.

Publiceret 13 December 2017 14:00

SENESTE TV