Socialdemokratiets PUK-udvalgsmedlem Ole Hansen (S) kæmper sammen med sit parti, Enhedslisten og Alternativet for, at der ikke bliver placeret et planlagt tankanlæg ved Hornbjergvej i Hornslet i tilknytning til ny Netto dagligvarebutik.
Foto: Lars Norman Thomsen

Socialdemokratiets PUK-udvalgsmedlem Ole Hansen (S) kæmper sammen med sit parti, Enhedslisten og Alternativet for, at der ikke bliver placeret et planlagt tankanlæg ved Hornbjergvej i Hornslet i tilknytning til ny Netto dagligvarebutik. Foto: Lars Norman Thomsen

Før borgermøde tirsdag:

S siger nej tak til tankstation i Hornslet

Socialdemokratiet afviser at stemme ja til tankstation ved Jem&Fix 170 meter fra en af byens drikkevandsboringer

Socialdemokratiet er imod etablering af tankstation tæt på drikkevandsressourcer. Lokalplan 410 om etablering af ny Netto dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbjergvej i Hornslet, som nu er i høring, rummer mulighed for etablering af en tankstation på et drikkevandsfølsomt område, nabo til Jem&Fix. Det fastslår byrådsmedlem Ole Hansen, der har beskæftiget sig med sagen qua sin stol i Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur.

“Gennem planarbejdet er jeg blevet bekendt med, at lokalplanen vil tillade etablering af en tankstation kun 170 meter fra de to drikkevandsboringer på Sortevej,” siger Ole Hansen.

Lokalplansarbejdet blev påbegyndt i begyndelsen af december 2016, altså i den foregående byrådsperiode og rummer en mulighed for etablering af butiksareal på op til 1200 m2 samt tilhørende tankanlæg.

“I 2014 blev der lavet en grundvandsredegørelse for Syddjurs Kommune. Altså en oversigt over områder med særlig drikkevandsinteresser samt en kortlægning af indvindingsområder for de enkelte boringer i kommunen. Dette kort påviser, at området ved Hornbjergvej ligger i et indvindingsområde samt i kanten af et område særlig drikkevandsinteresse,” forklarer Ole Hansen.

Ikke S-politik

“Tilladelsen er stærkt bekymrende og strider direkte imod vores politik på området. Socialdemokratiet ønsker at sikre grundvandet til glæde for os alle og ikke mindst de kommende generationer,” understreger han.

“I december 2016 blev der udarbejdet en ny vejledning på området. Ifølge denne nye vejledning må et sådant anlæg slet ikke placeres i et indvindingsområde, hvis der kan findes alternative placeringer. Dette bekræfter og forstærker vores bekymring for etablering af et sådant tankanlæg.”

Flere borgere i Hornslet er også begyndt at røre på sig efter, at de er blevet opmærksomme på planerne. Således har en gruppe borgere taget initiativ til en underskriftsindsamling imod, at man placerer en tankstation i området.

Der er også arrangeret borgermøde tirsdag 24. april i Hornslet Fritids- og Kulturcenter.

Nedstemt i byrådet

Lige nu er lokalplanforslaget i høring. Her har alle mulighed for at indgive høringssvar.

“Det vil vi gerne opfordre alle til, uanset om man er for eller imod et tankanlæg på området. Socialdemokratiets holdning er klar. Vi ønsker at tage vare på drikkevandsressourcen. Der skal ikke placeres en miljøfarlig virksomhed i dette område,” siger Ole Hansen.

På vegne af Socialdemokratiet forsøgte han i byrådssalen at få tilladelsen til tankanlæg fjernet fra lokalplanstillægget. Kun Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet støttede ændringsforslaget, mens folkesocialisterne i SF og Det Radikale Venstre stemte imod.

Overraskende for Ole Hansen og andre i betragtning af, at de to partier sammen med Enhedslisten og Socialdemokratiet gik til kommunalvalg i november 2017 med en fælles grøn politisk dagsorden for fremtidens Syddjurs.

“Med den takt som Hornslet vokser i, øges behovet for dagligvarebutikker og vi hilser nye indkøbsmuligheder velkomne og mener at en ny Netto vil være et aktiv for områdets borgere, men ikke med en tankstation, der er en trussel mod vores drikkevand,” siger Ole Hansen.

Publiceret 24 April 2018 11:02