Kommentar:

Demokrati til tiden

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

Det er rart at kunne fortælle, at det åbne samfund fortsat kendetegner Danmark. Det så vi forleden, da undervisningsminister Merete Riisager var på et halvanden time langt besøg på Marienhoffskolen.

Ministeren blev mødt af en vrimlende og vinkende børneflok med flag i hænderne, før hun sammen med skoleleder Birgitte Agersnap og udvalgsformand Kirstine Bille begav sig videre til et nyrenoveret mødelokale på den til snart over 30 millioner kroner moderniserede skole.

Her bænkede hun sig med sine ministersekretærer, skoleledelse og lærere fra udskolingen, unge fra samme og fremmødte byrådsmedlemmer plus Syddjurs topembedsmænd – til et vaskeægte dansk kaffebord.

Ministeren var på besøg for at høre om 'Projekt Elevløft' – hvordan Marienhoffskolen arbejder med at hæve det faglige niveau i udskolingen, så en større del af de unge forlader folkeskolen med karakteren 4 eller derover i fagene dansk og matematik.

Særligt spændende var det at høre ministerens samtale med en gruppe unge. Her var der tydeligvis et forståelsesmæssigt link. Ministeren var i sync med de unge og de med hende. Det var et fint eksempel på en demokratisk samtale, der fungerede.

'Det åbne samfund og dets fjender,” hed Karl Poppers berømte bog fra 1945.

Det åbne samfund har fortsat dets mange fjender, men rart at se, hvordan dansk demokrati fungerer anno 2018. Det er ikke i så mange lande, at en minister kan parkere ministerbilen i skolegården, åbne bildøren og sige hej, uden at der er et par hærdebrede vagter i ministerens kølvand for at skærme hende fra publikken.

Det åbne samfund, det liberale demokrati, er værd at bevare, værne om og påskønne, men det kommer ikke af sig selv. Vi skal kæmpe og slås for det, vi har kært.

At så ministeren gled lidt for let af på kritiske spørgsmål, er en anden sag, men det havde klædt hende at forholde sig til en række af de ting, som man kan kritisere 'Projekt Elevløft' for:

  • Den tilfældige udvælgelse af de deltagende skoler. Udvælgelsen bygger på karaktererne i dansk og matematik i tre på hinanden følgende skoleår. Havde man valgt at kigge på tre andre skoleår, ville andre skoler havde været de udvalgte.
  • Om incitament-modellen er kommet for at blive i konkurrencestaten -– også på skoleområdet? Det, at du som skole modtager en belønning fra ministeren, hvis du lever op til hendes krav?
  • Hvorfor ministeren reelt belønner skoleledere for at drive god ledelse og udvise rettidigt omhu?

Publiceret 25 April 2018 17:02