Skoleleder Birgitte Agersnap, elever, lærere og øvrig personale må væbne sig med tålmodighed. Det trækker ud med, at Marienhoffskolens renovering/ombygning er gennemført til punkt og prikke

Skoleleder Birgitte Agersnap, elever, lærere og øvrig personale må væbne sig med tålmodighed. Det trækker ud med, at Marienhoffskolens renovering/ombygning er gennemført til punkt og prikke Foto: Lars Norman Thomsen

Marienhoffskolen håber på 1. august 2018

Tidsplanen for skolens renovering er slet ikke blevet overholdt

Af
Lars Norman Thomsen

Ryomgård Det var forventet, at den 30 mio. kroner store investering i renovering/ombygning af Marienhoffskolen var fuldført i april 2018 efter, at håndværkerne havde regeret på skolen siden maj 2017.

Tidsplanen er imidlertid skredet væsentligt, så nu hedder en forventet deadline august 2018.

"Den samlede renovering forventes færdig i sommerferien, så hele skolen står klar til opstart af næste skoleår. Projektet er trukket ud, fordi tidsplanen ikke er blevet overholdt," siger skoleleder Birgitte Agersnap

Lige nu er håndværkerne i fuld gang i de sidste 2 blokke; i skolens underetagen, og det som hedder blok 1.

"I underetagen ved SFO og indskolingen er halvdelen af området lukket af, og håndværkerne er i fuld gang med at lave en ny garderobe, at renovere klasselokalerne og give gangen nyt liv med arbejdspladser, grupperum og bevægelsesrum. Underetagen forventes færdig, inden vi går på sommerferie," lyder det håbefuldt fra skolelederen.

I Blok 1 er halvdelen af området ligeledes lukket af. Madkundskab og gangene ved madkundskab er under renovering. Desuden er et helt nyt naturfagslokale ved at blive bygget op.

Begge atriumgårde er ved at blive anlagt til gårdhaver. I Blok 1 anlægges med arbejdspladser til naturfag og madkundskab med vandløb, gangstier, frugttræer, bærbuske og krydderurter. Atriumgården i den anden ende af skolen anlægges med beplantning og arbejdspladser til billedkunst og håndværk og design. Alt imens der bygges om og renoveres indenfor, bliver skolens ydre bygget op med nye facader og tidssvarende løsninger.

Nyt liv til skolegården

Skolegården er kommet til ny ære og værdighed efter, at de gamle cykelskure og den tidligere tandlægeklinik/pedelbolig er blevet væltet. Det fritlagte jordareal indgår i et større skolegårdsprojekt, som skal give nyt liv til skolen og byen.

"I løbet af foråret har skolen været i dialog med DGI Østjylland om en overordnet plan for skolegården, og vi har tegnet kontrakt med DGI om at udarbejde en projektplan til et aktivt byrum i skolegården. Rummet bliver inddelt i 4 zoner med 4 temaer for bevægelse, liv og samvær. Processen starter i august og afsluttes med et forslag fra DGI i uge 42. Jordarealet vil blive prioriteret som det første, der skal anlægges - forhåbentlig umiddelbart efter efterårsferien," fortæller Birgitte Agersnap.

Marienhoffskolen nedsætter en arbejdsgruppe med interessenter fra skolen og byen, som skal mødes hen over sensommeren og efteråret og give bidrag til anlægning af byrummet i skolegården.

Ny busholdeplads i tankerne

Parkeringsforholdene og trafikken ved skolen har skolebestyrelsens store bevågenhed. En ny tager snart over efter den gamle.

"Vi ønsker, at sikkerheden skal øges på parkeringspladsen ved SFO, og kommunen har derfor opsat chikaner og lavet flere p-båse - på vores opfordring. Yderligere arbejder vi på at flytte busholdepladsen over på den store p-plads ved Midtdjurshallen. På den nuværende busholdeplads, skal der være en Kiss an' Go plads, hvor biler kan svinge ind og sætte børnene af. Samtidig laver skolen en indsats for at få flere elever til at gå og cykle i skole," siger Birgitte Agersnap.

"Der er ikke fastsat en dato for disse ændringer, men vi samarbejder med kommunen om at påbegynde ændringerne ved p-pladserne snarest muligt."

Publiceret 25 May 2018 00:00