Ole Bollesen, der her ses i den lokale tegner Pia Ribberholts streg, anerkender, at skat bliver et af de større temaer under budgetforhandlingerne. Tegning: Pia Ribberholt

Ole Bollesen, der her ses i den lokale tegner Pia Ribberholts streg, anerkender, at skat bliver et af de større temaer under budgetforhandlingerne. Tegning: Pia Ribberholt

Budget 2019: Skat bliver et tema, fastslår borgmester

Syddjurs borgmester Ole Bollesen minder om, at partierne bag Budget 2018 seriøst forpligtede hinanden på at diskutere kommuneskattens størrelse i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger

Af
Lars Norman Thomsen

Kommuneskatten i Syddjurs er ligger fortsat på 25,9 procent, og det har den været siden 2014.

Den borgerlige fløj har med jævne mellemrum talt varmt for, at skatteniveauet er en hæmsko for at tiltrække nye borgere, mens venstrefløjen modsat hævder, at nye og økonomisk velpolstrerede børnefamilier langt mere kigger på seriviceniveauet.

Under valgkampen forud for kommunalvalget i november 2017 var flere partier ude med udtalelser om skatten, som må forpligte de pågældende i de budgetforhandlinger, der intensiveres efter sommerferien.

Mest markant af alle var Tommy Bøgehøj (C), der på samtlige vælgermøder lovede at gøre at en sænkning af kommuneskatten til et kardinalspørgsmål i den kommende byrådsperiode. Sådan stod der også at læse i partiets valgpamfletter:

• Nedsættelse af skatten, så Syddjurs ikke fravælges allerede hos bankrådgiveren på grund af Østjyllands højeste skatteprocent

• Stop for yderligere kreative skatter, så både nytilflyttere og eksisterende familier kan have sikkerhed for deres økonomi, så stop for privatisering af offentlig fælles veje, for nu at nævne et eksempel på en kreativ skat, som Konservative Syddjurs ser det

Borgmester ruster sig

Borgmester Ole Bollesen (S) er med på, at skatten bliver et af de større temaer under budgetforhandlingerne.

"Det lovede vi faktisk hinanden, da vi vedtog budgettet for 2018, så selvfølgelig bliver skatten seriøst et tema," siger Ole Bollesen.

25 ud af 27 byrødder skrev under på Budget 2018.

Udenfor stod løsgænger Anette Quist Busk og Konservatives Jørgen Brøgger. Sidstnævnte netop på grund af de øvriges nej til at sænke kommuneskatten.

“Jeg fatter simpelthen ikke, at man ikke kan forstå, at en skattenedsættelse er en god ting for kommunen og borgerne. Det er borgernes penge, og de kan passe lige så godt på dem, som vi kan i kommunen. Vi vil kunne sende 12 millioner kroner tilbage til borgerne i 2018, uden at det vil betyde noget for servicen. Vi går allerede op til servicerammen og anlægsloftet, fordi vi har en god økonomi. Hvis der er flertal for en skattenedsættelse, så vil jeg gerne være med i budgettet,” lød det fra Jørgen Brøgger.

Ingen hurra-aftale

"Jeg sidder selvfølgelig og vurderer fordele og ulemper ved at sænke kommuneskatten. Vi bliver nødt til at kigge lidt længere frem end bare 2019, for vælger vi at sænke skatten, er det en beslutning, der rækker mange år frem, og det bliver svært at hæve den igen," vurderer borgmesteren.

"Vi har en solid kassebeholdning i Syddjurs, men så er den altså heller ikke mere solid, og derfor skal vi alle kigge godt i krystalkuglen, før vi beslutter os."

Han fik tirsdag på et KL-møde i Aalborg gennemgået den indgåede aftale mellem Regeringen og kommunerne repræsenteret ved Kommunernes Landsforening om konditionerne for den kommunale budgetlægning for 2019.

"Den ser okay ud, men jeg må også understrege, at det ikke er nogen hurra-aftale."

Underforstået, det bliver ikke 'a walk in the park' at blive politisk enige om Budget 2019.

Pædagogisk budgetgennemgang

Lige nu og her boomer salget af kommunale grunde i Syddjurs, og det skæpper godt i kassen, men omvendt er der en manko på ældreområdet i forhold til budget på cirka 15 mio. kroner, bemærker borgmesteren.

Byrådet afholder forud for næste uges byrådsmøde et temamøde om netop budgetlægning.

"Jeg har bedt vores økonomichef Thomas Palner om at gennemgå de faser, som en budgetlægning indeholder, for byrådet. Mest af alt af hensyn til de 12 nye i byrådet, men der er ikke sikkert også flere af vi gamle, der kan tåle en pædagogisk gennemgang af budgetlægningen," siger Ole Bollesen.

Sådan svarede de i 2017

Lokalavisen spurgte i juni 2017 fem ledende politikere om deres holdning til kommuneskattens størrelse. (: CW - Claus Wistoft, JKJ = Jan Kjær Madsen, OB = Ole Bollesen, JY = Jesper Yde Knudsen, PZ = Per Zeidler og KB = Kirstine Bille.)

- Vil du lægge op til skattelettelser i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger for 2018?

CW: “Svært at sige – da vi først efter sommerferien kender vores indtægtsgrundlag – og vores kassebeholdning er ok – men cirka 2/3 af landets kommuner har en større kassebeholding.”

JKM: “I Syddjurs har vi de sidste tre år været både dygtige og heldige. Derfor har nu mulighed for at prioritere anvendelsen af et overskud. Det kan meget vel være, at en del skal gå til at rulle tilbage på skattestigningen på 0,2 pprocentpoint fra indeværende periode.”

JY: “Nej.”

PZ: “Ja, Syddjurs er i god gænge, og vi sælger huse og grunde som før krisen. Det har en positiv afsmitning og giver mere i skat til kommunen. At sænke den vil sende et godt signal om, at vi ikke mere målt på skat og grundskyld er de dyreste i hele Region Midtjylland.”

OB: “Hvis vi skal opnå en større kassebeholdning, mener vi i øjeblikket, at kommunen skal investere i fremtiden. Vi skal sikre, at kommunen har et tilstrækkeligt antal attraktive byggegrunde. Vi skal sikre en god infrastruktur i områder med nye grunde. Vi skal sikre, at der er gode daginstitutioner og skoler i disse ny bosætningsområder. Vi skal bruge en øget kassebeholdning til at sikre en god skole i Syddjurs. Vi kan ikke acceptere, at der stadig er ca. 30 procent elever i 8. klasse, der ikke er uddannelsesparate. Vi skal med andre ord bruge en øget kassebeholdning til at investere i kommunens fremtid. Kun ved at være risikovillig kan vi sikre Syddjurs i fremtiden.”

KB: "SF lægger helt sikkert ikke op til skattelettelser i den kommende budgetlægning."

Publiceret 12 June 2018 15:08

SENESTE TV