Borgmester Jan Petersen kalder det for noget af en mavepuster, når man u tvinges ud i en voldsom spareøvelse i Norddjurs.

Borgmester Jan Petersen kalder det for noget af en mavepuster, når man u tvinges ud i en voldsom spareøvelse i Norddjurs. Foto: Gert Præst

Norddjurs skal spare i "alvorlig økonomisk situation"

En mavepuster, der kan mærkes, siger borgmester Jan Petersen

Af
Af Marie-Louise Andersen

JP Aarhus

NORDDJURS Der bliver ikke bygget nyt eller ansat flere medarbejdere i Norddjurs Kommune det næste halve års tid, indtil budgettet for 2019 er godkendt. Det er konsekvensen af en spareøvelse, kommunens økonomiudvalg onsdag vedtog som konsekvens af en alvorlig økonomisk situation.

"Det er en mavepuster, jeg kan mærke. Vi har simpelthen ikke kunnet se det komme,« siger borgmester Jan Petersen, (S), om situationen, der skyldes, at kommunen har flere borgere på overførselsindkomst og flere udgifter til svage borgere end forudsat i budgettet.

"Det skyldes trækket på arbejdsmarkedsområdet, som har været budgetteret under andre forudsætninger end det, der har vist sig at være virkeligheden," forklarer borgmesteren dels med henvisning til reformer på arbejdsmarkedsområdet, som har gjort det svært at beregne, præcis hvor meget kommunen får i refusion af staten for borgere på offentlig forsørgelse, dels en markant indsats på Norddjurs’ beskæftigelsesområde, som har betydet flere borgere på dyrere overførselsindkomster.

Som JP Aarhus tidligere har beskrevet, har Norddjurs et tocifret millionunderskud på arbejdsmarkedsområdet på 35 mio. kr. Det er hovedsagligt det underskud, som spareøvelsen skal komme til livs.

Dårligere service

Det er endnu for tidligt at sige, hvilke konsekvenser spareøvelsen får for borgerne. Kommunalbestyrelsen skal først endeligt godkende beslutningen, og så er det op til de enkelte politiske udvalg og forvaltningen at afgøre, hvor man prioriterer op og ned.

"De investeringer, som kommunen skriger på, bliver yderligere reduceret, for der er ikke penge til det. Og servicen vil man på nogle områder kunne mærke bliver dårligere. Målet er selvfølgelig at gøre det så hensynsfuldt som muligt over for de svageste borgere, men samtidig skal vi tale åbenlyst om, at vi fortsat skal have en indsats, som tiltrækker højindkomstgrupper," siger Jan Petersen.

Det betyder, at selvom der spares, så skal kommunen stadig prioritere tiltag, der gør den interessant for virksomheder og eksempelvis børnefamilier at flytte til.

Bekymret længe

Kommunens økonomiudvalg besluttede allerede tilbage i februar 2018, at der skulle udarbejdes en økonomisk analyse over baggrunden for arbejdsmarkedsområdet og konsekvenserne for budgettet 2018. Og forvaltningen har pga. situationen taget kontakt til KL for at afklare kritiske niveauer for kassebeholdningens størrelse.

Baggrunden er at kassebeholdningen falder markant og at foreløbige vurderinger af budget 2019 viser, at kommunens samlede økonomiske situation er alvorlig.

Anbefalingen er, at kommunens kassebeholdningen som minimum er på 2,9 pct. af de samlede bruttoudgifter, svarende til omkring 90 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Men kommunens kassebeholdning vil, som det ser ud nu, være på cirka 65 mio. kr. ved årsskiftet. Kommer den under 38,2 mio. kr. vil kommunen komme under skærpet tilsyn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Og når den gennemsnitlige kassebeholdning under 0 kr., bliver kommunen sat under administration af ministeriet.

»Jeg har været bekymret temmelig længe,« siger Jan Petersen og forklarer, at budgettet for 2018 netop blev lagt mhp. at stabilisere kommunens økonomiske situation.

Borgmesteren peger på, at hverken den netop indgåede kommuneaftale eller fraværet af en udligningsreform gør regnestykket bedre.

"Vi havde ikke budgetteret med en udligningsreform, men fraværet af den, gør det endnu tydeligere, hvor meget vi skriger på at få ændret på fordelingen af midlerne i det her land. Det kan jeg jo bare ikke budgettere med," siger borgmesteren.

Der kunne ikke findes flertal i folketinget for at lave en udligningsreform, som giver tilskud til de kommuner, der mister mest på en ny måde at beregne økonomisk udligning mellem kommunerne. Men der bliver Norddjurs ikke tilgodeset.

"Hvor andre siger, de er nødt til at have overgangsordninger, fordi de ellers må skære i velfærden, må jeg bare sige, at fraværet af en udligningsreform gør, at vi i Norddjurs er nødt til at skære i velfærden. Det tror jeg, en række kommuner med lavt indkomstgrundlag vil være nødt til."

Lidt elastik

Ansættelsesstoppet sker med øjeblikkelig virkning og betyder, at kommende ledige stillinger i kommunen ikke vil blive besat undtagen, hvis de er strengt nødvendige for kommunens fortsatte drift. I så fald kan økonomiudvalget dispensere i konkrete tilfælde. Allerede opslåede stillinger berøres ikke.

Anlægsstoppet gælder anlæg, der ikke har været behandlet i fagudvalgene, men igen er der den elastik, at udvalgene i helt ekstraordinære situationer kan vurdere, at det af faglige og/eller politiske hensyn, er nødvendigt at foreslå økonomiudvalg og kommunalbestyrelse at dispensere.

"Der vil opstå situationer, som er vanskelige, og situationer, hvor medarbejdere eller ledere må sige til os politikere, "det her går ikke, vil I ikke godt hjælpe", og så har vi lagt den dispensationsadgang ind. Men det bliver ikke hovedreglen," siger Jan Petersen.

Kommunalbestyrelsen får 12. juni forelagt sagen og skal formelt træffe beslutning om anlægsstoppet.

Publiceret 12 June 2018 08:40

SENESTE TV