Kæmpe jubelbrøl blev afløst af krammere, da det stod klart, at 7. b havde vundet hovedpræmien - en overnatning i Ree Park. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Kæmpe jubelbrøl blev afløst af krammere, da det stod klart, at 7. b havde vundet hovedpræmien - en overnatning i Ree Park. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Røgfri skole: Det er out at patte en smøg

Syddjurs Kommunes X:IT på alle folkeskolerne kræver hårdt arbejde af den enkelte skole

Af
Af Lars Norman Thomsen

SYDDJURS I Syddjurs Kommune indførte man røgfri skoletid pr. 1. august 2017 på alle folkeskoler. Man sidestillede dermed reelt rygning med alkohol og mobning.

I forbindelse med røgfri skoletid har kommunen besluttet at indføre X:IT på alle folkeskolerne. Det får således konsekvenser, hvis man som folkeskoleelev ryger. Første gang får man en advarsel, og derefter inddrages forældre, hvis det fortsætter.

I indeværende skoleår har Syddjurs Kommune fortsat kampagnen 'Cool uden røg' og hoppet med på Kræftens Bekæmpelses tobaksforebyggelsesprogram X:IT på alle folkeskolernes 7.-9. årgange.

X:IT programmet bygger på tre overskrifter: undervisning, røgfri aftaler med forældrene og røgfri skoletid. Hvis en skole vælger at blive en X:IT skole, så forpligter lærerne sig til at skulle undervise otte lektioner omkring rygning på et skoleår.

Forleden var der kontant belønning til 7. b på Hornslet Skole i form af en overnatning i Ree Park til en værdi a' 6.400 kroner.

En elev i 7.b, der sammen med sine forældre havde underskrevet en røgfri aftale, kom op fra bunken med røgfri aftaler på samtlige skoler, og det kom hele klassen til gode.

Præmien blev overrakt af skolechef Per Viggo Larsen, og det medførte naturligvis et jubelbrøl fra klassen, der sammen med de øvrige godt 200 elever i udskolingen var samlet i den ene af skolens gymnastiksale, hvor udvalgsformændene Jan Fischer (S), Udvalget for Sundhed, Ældre og Socialområdet, og Kirstine Bille (SF), Familie- og Institutionsudvalget, begge fortalte om deres erfaring med rygning. Ingen af de to har rygning som last i dag.

Kræver opbakning

Sundhedskonsulent Louise Morris Jones, Syddjurs Kommune, der styrede seancen på Hornslet Skole, hvor også repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse var tilstede, siger:

"Først og fremmest vil jeg fremhæve, at hele X:IT konceptet ikke bare kører af sig selv. Det kræver opbakning fra skoleledelsen, ressourcer og relationskompetencer fra X:IT koordinatoren samt kollegial opbakning fra lærerne."

Hver skole har udnævnt en X:IT koordinator, og han/hun er et omdrejningspunkt i hverdagen.

"Jeg ved på baggrund af den seneste opfølgningsworkshop med X:IT koordinatorerne, at Hornslet Skole netop har ledelsesmæssig opbakning og at X:IT koordinator Steen Buus gør en stor indsats. For én ting er, at politikkerne har truffet denne vigtige beslutning – men den kan ikke løftes lokalt, hvis ikke ledelse, X:IT koordinator og lærere bakker op," fastslår Louise Morris Jones.

Effekt efter folkeskolen

Men begynder de unge ikke bare at ryge, når de forlader folkeskolen?

"Ikke, hvis indsatsen er bred og kontinuerlig som X:IT. Forebyggelse har ikke kun en effekt her og nu. Forskning viser, at indsatser i folkeskolen kan holde unge røgfri – også på længere sigt," siger Louise Morris Jones.

Publiceret 13 June 2018 08:52

SENESTE TV