Kommentar: Stop snakkeriet og forhold jer til facts

Af
Lars Norman Thomsen

lokalredaktør:

Til alle de, der deltager i den til tider højrøstede debat om opførelse af et nyt velkomstcenter ved Kalø contra kontra bevarelse af Kalø Slotskro, følgende faktuelle kendsgerninger, som det vil være velgørende, hvis alle accepterer og respekterer som debattens rammevilkår for nu at bruge et velkendt politikerudtryk.

Midt i 1990'erne vedtog den daværende Rønde Kommune en lokalplan, der gjorde det muligt at opføre et mindre besøgscenter ud for Kalø Slotsruin i forlængelse af slotskroen.

Planen er dog aldrig blevet realiseret, men muligheden er der stadigvæk. Det er den mulighed, som Nationalpark Mols Bjerge har valgt at forfølge - altså ikke Syddjurs Kommune, Rønde Distriktsråd, borgmesteren, Jan Kjær Madsen m.fl.

Nationalpark Mols Bjerge er etableret som en fond inden for den statslige forvaltning.

Midlerne i fonden bliver fastsat årligt i finansloven.

Nationalparkens øverste ledelse er en bestyrelse, der er udpeget af miljøministeren. Bestyrelsen får faglig rådgivning af et råd.

Politikerne i Syddjurs Byråd har som sådan ingen aktier i det planlagte velkomstcenter, selvom man har en politisk repræsentant med i bestyrelsen, nemlig Venstres Else Marie Høgh.

Syddjurs Kommune er således myndighed i sagen.

Syddjurs Byråd får til sin tid en lokalplan forelagt og politikernes opgave er herefter at diskutere/tage stilling til det rigtige sted for placering af et velkomstcenter på området og parkeringsforholdene.

Staten ejer området med slotsruinen, de to gamle skove ned til kysten (Hestehave Skov og Ringelmose Skov), Søndre Stegeløkke-pladsen mellem ankomstområdet til slotsruinen og Hestehave Skov, samt arealerne med p-plads, bjælkehus, iskiosk og strandhus.

Det er Naturstyrelsen Kronjylland, der forvalter området.

Slotskroen bestyres altså på statens egne af Miljøministeriet og Naturstyrelsen. Siden 2001 har Naturstyrelsen forpagtet Slotskroen ud til de nuværende bestyrere, Inger og Luigi Pillon. Aftalen løber til udgangen af 2019.

Et velkomstcenter er vurderet til at koste cirka 40 mio. kroner inklusiv renovering af Hack Kampmanns Strandhuset.

De cirka 40 mio. kroner skal komme dels som støtte fra fonde, dels som et mindre opsparet beløb af Nationalparkens egne midler og ikke fra Syddjurs Kommune.

I det tidligere Syddjurs Byråd var der enighed om at bevilge fem mio. kroner til vejanlæg og parkeringspladser ved det kommende besøgscenter.

Det skete med vedtagelsen af Budget 2018, som 25 ud af byrådets 27 medlemmer stemte hjem - løsgænger Anette Quist Busk og Konservatives Jørgen Brøgger stod udenfor.

Pengene til vejanlæg og parkeringspladser er først afsat i overslagsåret 2020.

Spændende om de afsatte midler på ny bliver et politisk tema, når Budget 2019 skal i hus? To medlemmer af DF taler jo varmt for bevarelse af Slotskroen.

Stop snakkeriet og forhold jer til facts.

Publiceret 19 July 2018 16:07

SENESTE TV