Højtideligheden ved mindestenen blev holdt med flag- og fanevagter fra alle Danmarks Marineforeningers lokalafdelinger i Østjylland samt udvalgte soldaterforeninger fra Djursland, Marinehjemmeværnets Musik- og Tambourkorps fra Randers samt besætningen fra Hvf 124 Århus Mhv 908 Brigaden. Foto: Stine Østergaard

Højtideligheden ved mindestenen blev holdt med flag- og fanevagter fra alle Danmarks Marineforeningers lokalafdelinger i Østjylland samt udvalgte soldaterforeninger fra Djursland, Marinehjemmeværnets Musik- og Tambourkorps fra Randers samt besætningen fra Hvf 124 Århus Mhv 908 Brigaden. Foto: Stine Østergaard

En historisk dag blev markeret

Man skal lære af fortiden, var dagens morale, da 75-årsdagen for flådens sænkning under Anden Verdenskrig blev markeret

Af
Stine Østergaard

EBELTOFT Det var med uniformer, faner, orkester og taler at 75-årsdagen for 29. august blev markeret i Ebeltoft for både at hylde de danske helte og huske verdenshistorien.

Men det officielle Danmark med Dronning Magrethe, overlevende og pårørende var samlet i Holmen Kirke, var Dansk Marineforening, Fregatten Jylland. Museum Østjylland og Syddjurs Biblioteker gået sammen om at markere dagen på Ebeltoft Havn.

I går var det nemlig 75 år siden, at den danske flåde sænkede sine egne skibe under Anden Verdenskrig, for at forhindre tyskerne i at overtage dem.

"Det er en vigtig dag, fordi den var skelsættende for Danmarks fremtid. Det betød, at vi efter krigen levede i den frie del af verden," forklarer Jørgen Brøgger som er æresmedlem af Ebeltoft Marineforening.

March gennem byen

Mindehøjtideligheden startede kl. 10.30 ved Marineforeningens mindesten på havnen i Ebeltoft. Æresmedlem i Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Ole Bisp tog med sin tale de tilhørende med en rejse tilbage til sænkning den 29. august 1943, hvor hans far var søofficer.

Derefter marcherede de uniformerede sømænd og en skoleklasse fra Rønde gennem byens gader og endte på Fregatten, hvor programmet fortsatte med tale fra Lars. H. Olsen, direktør for Fregatten Jylland, kanonsalut og fagligt oplæg om artilleriskibet ”Niels Juel” og genudgivelse af ”Sådan oplevede jeg 29. august 1943” ved Danmarks Marineforening

Lære af historien

Udstillingsleder på Fregatten Jylland, Helle Sigh, håber på, at markeringen vil hjælpe os med at huske på noget, der er historisk vigtigt, nu hvor der ikke er mange øjenvidner tilbage fra Anden Verdenskrig.

"Som historiker mener vi jo, at det er vigtigt at lære af historien og perspektivere historien til nutiden. Anden Verdenskrig var så grusom, at vi skal huske den, så det ikke sker igen," siger hun.

Derfor er der også udskrevet en skrivekonkurrence for 7.-9. klasser for, at de kan sætte sig mere ind i begivenhederne. Selv har Helle Sigh også gjort sig nogle tanker blandt andet efter at have talt med øjenvidne Svend Schack von Fyren Kieler, der var ombord på Hvidbjørnen d. 29. august 1943.

"Uden at være nationalistisk, finder jeg det interessant, at de troede på noget større end på dem selv. Hvad fik disse unge søkadetter til at svømme ud til et synkende skib, mens de bliver beskudt af tyskerne, for at hive det tyske flag ned fra Hvidbjørnen og sætte Danebrog op? Det tror jeg også er noget af det, de unge savner i dag. At være en del af noget større," reflekterer hun.

Jørgen Brøgger fra Ebeltoft Marineforening har også er meget klart bud på, hvad vi kan lære af begivenhederne 29. august 1943.

"Friheden er ikke nogen selvfølge. Det kan være nødvendigt at kæmpe for den."

29. august 1943

Den 29. august 1943 ophørte den danske regering, Rigsdagen og kongemagten med at fungere og den tyske besættelsesmagt indførte militær undtagelsestilstand. Og tidligt om morgenen rykkede de tyske besættelsestropper ind på Holmen i København for at afvæbne og overtage den danske flåde.

Samme morgen modtog alle flådens enheder ordren K-N-U fra viceadmiral A. H. Vedel: ”…søg svensk havn eller sænk skibet”. Aktionen skulle forhindre den danske flåde i at falde i tyskernes hænder i brugbar stand.

13 skibe nåede Sveriges neutrale havne, mens omtrent 30 skibe blev sænket af egne besætninger. 23 danske soldater døde og 40 blev sårede under de kampe, der opstod under tyskernes overtagelse af skibe, kaserner og tjenesteder.

Dermed valgte Danmark side i Anden Verdenskrig. Den selvdestruktive handling at sænke sin egen flåde var medvirkende til, at Danmark blev anerkendt som en af de allierede, samtidigt hermed betød handlingerne den 29. august, at modstandsbevægelsen for alvor fik grobund i Danmark.

Kilde: Fregatten Jylland

Skrivekonkurrence

I forbindelse med 75-årsdagen har Fregatten Jylland og Dansk Marineforening i samarbejde med Syddjurs Biblioteker udskrevet en skrivekonkurrence for unge på 13-16 år.

Der er to mulige opgaver:

Øjenvidneberetning: Lev dig ind i historien om d. 29. august 1943 og skriv en øjenvidneberetning. Hvem du var, hvad du oplevede, og hvad du tænkte om begivenhederne.

Forstå historien: Hvad ved jeg om begivenhederne d. 29. August 1943, og hvilken betydning det fik for Danmark?

Frist: 1. November. Flotte præmier på højkant. Max 500 ord.

Dommerpanel: Repræsentant fra Syddjurs Bibliotek, Fregatten Jylland, Ebeltoft Marineforening og Lokalaviserne Djurslands redaktør Lars Norman Thomsen.

Mere info på Fregattens og Syddjurs Biblioteks hjemmesider.

Skrivekonkurrence

I forbindelse med 75-årsdagen har Fregatten Jylland og Dansk Marineforening i samarbejde med Syddjurs Biblioteker udskrevet en skrivekonkurrence for unge på 13-16 år.

Der er to mulige opgaver:

Øjenvidneberetning: Lev dig ind i historien om d. 29. august 1943 og skriv en øjenvidneberetning. Hvem du var, hvad du oplevede, og hvad du tænkte om begivenhederne.

Forstå historien: Hvad ved jeg om begivenhederne d. 29. August 1943, og hvilken betydning det fik for Danmark?

Frist: 1. November. Flotte præmier på højkant. Max 500 ord.

Dommerpanel: Repræsentant fra Syddjurs Bibliotek, Fregatten Jylland, Ebeltoft Marineforening og Lokalaviserne Djurslands redaktør Lars Norman Thomsen.

Mere info på Fregattens og Syddjurs Biblioteks hjemmesider.

Publiceret 05 September 2018 18:00