Aldersfordelingen i Syddjurs Kommune. Typisk for en tilflytterkommune. Kilde: Befolkningsprognosen 2018-2030 er udarbejdet af Boelplan A/S for Syddjurs Kommune, april 2018.

Aldersfordelingen i Syddjurs Kommune. Typisk for en tilflytterkommune. Kilde: Befolkningsprognosen 2018-2030 er udarbejdet af Boelplan A/S for Syddjurs Kommune, april 2018.

Prognose: Vi bliver flere borgere i Syddjurs

Nyeste befolkningsprognose forudser, at der i perioden frem mod 2030 vil være en befolkningstilvækst i Syddjurs Kommune på i alt 3.756 personer - fra 42.468 i 2018 til 46.224 i 2030

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Pr. 1. januar 2018 havde 42.468 borgere bopæl i Syddjurs. Tallet vil vokse frem mod 2030 med 3.756 personer til 46.224 i 2030, hvis forudsætningerne for fremskrivningerne i en ny befolkningsprognose for Syddjurs Kommune viser sig at holde stik.

Den forudser en gennemsnitlig stigning på over 300 personer om året i prognoseperioden.

Fikspunkter:

I den nye befolkningsprognose kan man nærlæse sig frem til følgende:

  Fra 2018-2030 forventes der en stigning i antallet af 0-6 årige med en samlet ændring over hele prognoseperioden på 14,2 procent

  Antallet af børn og unge i aldersgruppen 7-16 år forventes at stige 1,1 procent

  I den erhvervsaktive alder forventes en stigning for den yngste gruppe. For mellemgruppen forventes først et konstant niveau og derefter et mindre fald

  Gruppen 60-64 årige stiger lidt i slutningen af perioden. Også i denne gruppe, er der tale om en større tilvækst end i tidligere befolkningsprognoser

  Antallet af de ”unge” pensionister, 65-79 år, vil stige – specielt de første seks år

  Antallet af pensionister ældre end 80 år viser fortsat en stor stigning på 81,4 procent

Urbanisering på lavt blus

Syddjurs Kommune oplevede i 2013 for første og hidtil eneste gang i historien en negativ befolkningstilvækst.

Forfatterne til den nyeste befolkningsprognose hæfter sig ved, at der de tre seneste år i landet som helhed været langt færre kommuner med negativ befolkningstilvækst end de foregående år.

I 2012 havde 48 kommuner negativ befolkningstilvækst, i 2016 var det 16 kommuner, og i 2017 var det 26 kommuner.

For første gang i mange år var der i 2017 ingen kommuner, hvor befolkningstallet faldt med mere end 1 procent.

"Der er således flere indikatorer, der tyder på, at flyttemønstrene i hele landet er ved at ændre sig. Det betyder ikke, at urbaniseringen er stoppet, men at den har et mindre niveau end tidligere. Derfor er det realistisk, at en kommune som Syddjurs, som er i pendlerafstand fra Aarhus og Randers, kan tiltrække flere tilflyttere i fremtiden og dermed vokse," skriver forfatterne.

Unge Mørke

Syddjurs Byråd bruger befolkningsprognosen i budgetlægningen, og som borgmester Ole Bollesen (S) udtrykte det på det seneste byrådsmøde rummer rapporten masser af spændende læsning og små detaljer om de enkelte distrikter (skoledistrikter) i kommunen.

For eksempel: Ebeltoft har fortsat den højeste gennemsnitsalder (51,3 år) i 2018, mens Mørke har den laveste (40,4 år).

De fleste distrikter oplever en højere gennemsnitsalder end sidste år. Hornslet og Thorsager har dog haft en lidt faldende gennemsnitsalder, og i Mørke er faldet på 0,3 år.

Andelen af pensionister er ret forskellig mellem distrikterne. Ebeltoft har den højeste andel med 36 procent, mens der bor færrest pensionister i Ådalen, hvor andelen kun er cirka 17 procent.

Flere nyfødte

Antallet af fødsler i kommunen var på et historisk lavt niveau i 2014 (288). Det er steget fra 2014 til 2015, 2016 og 2017. Det forventes, at niveauet vil være omkring niveauet i 2018 (359 fødsler) med en svag stigning frem til 2030, hvor prognosen siger 373 fødsler.

Publiceret 05 September 2018 20:32

SENESTE TV