Kommentar: Skoledrenge bliver til voksne mænd

Af
Lars Norman Thomsen

lokalredaktør:

"Det har vakt opstandelse, som det fremgår af kronikken fra Hornslet Skoles bestyrelsesformand, at Udvalget for Familie og Instituioner (FI) er enige om at indstille til byrådet, at justere den såkaldte økonomiske tildelingsmodel til folkeskolerne.

Læs: ( http://syddjurs.lokalavisen.dk/laeserbreve/2018-09-12/-Kronik-S%C3%A5-er-vi-tilbage-p%C3%A5-velkendt-slingrekurs-3099637.html)

Det betyder flere penge til de små skoler og lidt færre til de store.

Der er altså ikke lavet afgørende om ved rammerne i modellen, men kun foretaget forventelige justeringer

Det kunne godt se ud, som om at FI-udvalget med sin udmelding, før byrådet skal lave næste år budget, udviser taktisk snilde og rettidigt omhu på højt plan.

Ved at tilgodese de små skoler økonomisk denne gang vil det være nemt at pege på, at FI-udvalget har en forventning om, at de store skolers økonomiske manko bliver dem godtgjort under de kommende budgetforhandlinger ved, at der simpelthen bliver tilført skoleområdet flere penge?

Lokalavisen har forhørt sig i de politiske baglande, og her ser man meget forskelligt på situationen, må det være tilladt at røbe uden at gå nogen for nær.

Det kan udmærket tænkes, at flere politikere med hjemstavn i Hornslet har en dagsorden med til budgetforhandlingerne. De vil med lethed kunne argumentere for det forkerte i, at den by, der vækster mest målt på indbyggertal i Syddjurs, og som politikerne sidste år vedtog at investere 75 mio. kroner i over fire år, bliver trukket i skoleøkonomien på et tidspunkt, hvor byen er ved at vokse ud over sine bredder.

Det sidste ord er således slet ikke sagt i denne sag, selvom Venstre, der har Else Marie Høgh med bopæl i Hornslet siddende i FI-udvalget, nok mindst af alle er indstillet på at tilføre skoleområdet flere midler.

Skolerne bliver meget klogere i de kommende uger, hvor budgetdebatten for alvor kommer i svingninger i Syddjurs.

Startende med budgetseminaret torsdag-fredag og næste uges 1. behandling.

Det er her, at de 12 nyvalgte politikere for alvor får et indblik i, hvor enderne er i Syddjurs økonomien.

Det er ikke en joke, at det er her, at den virkelige virkelighed går op for en grønskolling af en ny politiker.

Det er også Syddjurs borgmester Ole Bollesens første alvorlige test af sine formands- og forhandlingsevner.

Hans forgænger Claus Wistoft (V) har hidtil holdt en relativ lav profil, fordi han føler et naturligt medansvar for indeværende års budget og de seneste fire års økonomiske optur.

Men nu er timen kommet, hvor Wistoft vil udfordre Bollesen. Det vil ske ved, at han ved forhandlingsbordet igen og igen vil slå på, at overskrifter som effektivisering og digitalisering har været afgørende for Syddjurs økonmien de sidste fire år. Endvidere vil Wistoft teste, om Bollesen vil være med til at sænke kommuneskatten med 0,2 procent point. (fra 25,9 til 25,7).

Radikale Venstres Jan Kjær Madsen har i Adresseavisen sagt, at signal- og bradingværdien for Syddjurs ved at sænke kommuneskatten vil være mere end høj.

Et synspunkt som Claus Wistoft under sidste års valgkamp selv bragte til torvs, så forvent ikke, at skattetemaet allerede er pillet af bordet. Det er det ikke."

Publiceret 14 September 2018 10:00

SENESTE TV