Udligning: Syddjurs topper i Region Midtjylland

29.6 millioner mere til kassen i Syddjurs, 10.3 millioner til Norddjurs

Af
Lars Norman Thomsen

KOMMUNEØKONOMI Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (Liberal Alliance) var i gavehjørnet i sidste uge, hårdt presset af mange kommuner.

Ministeren lod meddele, at han nu vil sende i alt 710 millioner kroner om året i 2019 og 2020 ud til 85 af landets 98 kommuner i en særlig overgangsordning.

Udligningssystemet opdateres årligt, så det følger udviklingen i kommunerne. Det giver hvert år bevægelser. I 2019 giver opdateringen af systemets fordeling af udgifter på aldersgrupper - alt andet lige - færre penge til kommuner med mange 65-84 årige.

De berørte kommuner med mange 65-84 årige har på forskellig vis fået mindre i udligning som følge af en ændret regnemetode for, hvordan ældreudgifter budgetteres.

Virkningerne af opdateringen har en særlig baggrund. For fra og med budgetterne fra 2018 opdeler kommunerne deres udgifter til ældre og voksne med handicap mere præcist.

Dermed bliver kommunernes udgiftsbehov også opgjort mere retvisende i udligningen.

Syddjurs topscorer

Syddjurs Kommune får tilført alt i alt 29.6 mio. kroner fordelt med halvdelen på hvert af årene 2019 og 2020.

Syddjurs er den kommune i Region Midtjylland, som får flest penge og på landsplan en af de kommuner, der kompenseres mest pr. indbygger.

Norddjurs må til sammenligning 'nøjes' med 10.3 mio. kroner.

"Det her er bare en lappeløsning. Vi får tilført vores kassebeholdning en uforudset sum midler i 2019 og 2020, men hvad så i 2021 og årene frem," spørger borgmester Ole Bollesen (S) i Syddjurs, der inden ministerens udmelding havde fået sit budgetforlig for 2019 på plads med støtte fra 17 mandater i byrådet.

Ole Bollesen mener, at regeringens pludselige gavebod bare er "et symptom på, at udligningssystemet slet ikke fungerer og trænger til en grundig revision."

Han bakkes op af sin øverste embedsmand, kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen:

"De penge, som vi får tilført i 2019 og 2020 er kort fortalt et udtryk for, at Syddjurs i det nuværende udligningssystem bliver underkompenseret, og det bliver der så forsøgt rådet bod på, ikke helt dog, de næste to år, men hvad så herefter?"

Samme grundholdning har borgmester Jan Petersen (S) i Norddjurs, der står overfor en hel anden økonomisk situation end Syddjurs, og fortsat har en skattedagsorden, der er uafklaret.

Budgetflertallet står bag beslutningen om at hæve skatten med 1,3 procentpoint, så den ender på 26,9 procent. Det betyder, at Norddjurs Kommune ender på en delt fjerdeplads på listen over kommuner med den højeste skatteprocent.

De næsten 10.3 mio. kompensations-kroner rækker ikke meget i Norddjurs Kommune, og Jan Petersen kan også blot gentage, at den er galt fat med udligningssystemet.

Publiceret 10 October 2018 11:30