Mere synlighed på ældreområdet

Seniorliv Ældrerådet i Syddjurs Kommune ønsker at skabe synlighed omkring arbejdet for alle over 60 år. Derfor har rådet fået lavet informationsmateriale. Ældrerådet rådgiver byrådet i alle ældrepolitiske spørgsmål og skal høres i alle sager, som vedrører de ældre borgere i kommunen.

"For at fortælle om vores arbejde, har vi fået udarbejdet et magasin, der omhandler ældreområdet i Syddjurs Kommune. Magasinet bliver i uge 41 sendt ud til 10.000 husstande i Syddjurs Kommune til de modtagere, som ikke har fravalgt reklamer, og hvor der mindst er én beboer over 60 år," fortæller Elsa Bannebjerg, formand for Ældrerådet i Syddjurs Kommune.

Magasinet bliver også lagt på biblioteker samt pleje- og aktivitetscentre i kommune. Derudover har man fået lavet en otte-siders folder, som fortæller om ældreområdet i Syddjurs Kommune. Rådet har også fået produceret en video med visuelle beskrivelser af de mange aktiviteter for ældre i Syddjurs Kommune. Videoen bliver lagt på www.seniorsyddjurs.dk, og kan ses på opsatte digitale skærme, som henvender sig til ældre.

Kapp

Publiceret 11 October 2018 09:31

SENESTE TV