Det planlagte Velkomstcenter ved Kalø har form som blød bakke. Visualisering: Arkitema Architects

Det planlagte Velkomstcenter ved Kalø har form som blød bakke. Visualisering: Arkitema Architects

Debat Nationalpark: Giv mere information om det flotte velkomstcenter

Af
Marianne Als Nielsen

Havbakken 35, 8420 Knebel

Åbent brev til Nationalpark Molsbjerges bestyrelse.

Jeg skriver til jer, fordi jeg glæder mig enormt meget til at få et nyt velkomstcenter ved Kalø Slotsruin.

Jeg mener, at arkitektfirmaet Arkitema har tegnet et fantastik flot forslag, hvor et nyt velkomstcenter kommer fuldstændig i pagt med den flotte natur på stedet.

Jeg vil gerne opfordre bestyrelsen til, at være mere aktive omkring information om dette flotte projekt.

Da vi fik trappen i tårnet ved slotsruinen var der i lang tid stor plancher ved p-pladsen, om hvordan projekt Trappe i tårnet ville se ud. Det betød, at de mange besøgende, fik et godt indblik i tankerne bag projektet.

Også dette projekt mødte megen modstand, men i kraft af god oplysning på forhånd, er modstanden forsvundet, jeg ser eller høre i hvert fald ikke mere protester mod trappen i tårnet, siden den blev åbnet.

På samme måde mener jeg, bestyrelsen har et stort ansvar for en vedvarende og ordentlig information om det nye Velkomstcenter. Jeg ved, der har været møder i Strandhuset i løbet af sommeren og jeg har også hørt, at mange mennesker har ændret mening om byggeriet efter disse møder.

Jeg tror, at mange mennesker ikke ved, hvad de siger nej til med dette unikke projekt. De ved ikke, hvor flot det tilpasser sig landskabet. De ved ikke, at strandengen, hvor der i dag er P-plads bliver givet tilbage til naturen. De ved ikke, at servering og information kommer til at virke hele året og ikke kun i sommerhalvåret. Og de ved ikke, hvor flot et projekt, de siger nej til.

Det kan I som bestyrelse gøre noget ved, så jeg opfordre jer til, at sætte store billedplancher op om projektet på P-pladsen og gøre plads til, at den udmærkede folder, der er lavet om Velkomstcentret, bliver tilgængelig samme sted.

Publiceret 17 October 2018 20:48