Udvikling i antal indbyggere fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018, opdelt på kommunestørrelse. Kilde Danmarks Statistik og Dansk Byggeri

Udvikling i antal indbyggere fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018, opdelt på kommunestørrelse. Kilde Danmarks Statistik og Dansk Byggeri

Dansk Byggeri: Urbaniseringen er kommet for at blive i Danmark

Mere end halvdelen af befolkningstilvæksten i Danmark på 27.000 nye indbyggere det seneste år er sket i to kommuner, København og Aarhus

Af
Lars Norman Thomsen

Befolkningsudvikling Gennem de seneste mange år er befolkningen vokset kraftigt i de største byer.

En opgørelse, Dansk Byggeri har lavet på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik viser, at tilvæksten på 27.000 indbyggere først og fremmest er sket i Danmarks to største byer.

I København og Aarhus kommuner er befolkningstallet steget med over 16.000 fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal i år.

Samlet set er befolkningen herhjemme steget med 0,5 procent det seneste år. Og det generelle billede er, at befolkningen stiger mest i de største kommuner.

De store bliver større

Hvis man opdeler de danske kommuner efter størrelse, ser man, at indbyggertallet det seneste år er steget med 1,2 procent i de syv største danske kommuner med mere end 100.000 indbyggere, mens det eksempelvis kun er steget med 0,1 procent i kommuner med 30.000-50.000 indbyggere.

"Udviklingen viser, at urbaniseringen er kommet for at blive. Men det er ikke sådan, at de mindre kommuner bliver affolket, for der sker også en flytning internt i kommunerne i de her år. I mange store provinsbyer som for eksempel Skanderborg, Hillerød og Silkeborg er der kommet flere indbyggere de seneste år," siger analysechef i Dansk Byggeri Andreas Fernstrøm.

Dansk Byggeris dagsorden er naturligvis lige at minde kommunerne om, at udviklingen stiller store krav til netop kommunerne om at øge servicen, "også over for de lokale virksomheder, der skaber arbejdspladser og grobund for økonomisk vækst, - som giver de enkelte kommuner råd til at yde en bedre service over for borgerne."

Publiceret 14 November 2018 11:52