Thorsager Skole har arbejdet hårdt på at komme mobning til livs, og resultaterne er glædelige. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Thorsager Skole har arbejdet hårdt på at komme mobning til livs, og resultaterne er glædelige. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Thorsager Skole: Vi finder os ikke i mobning

Trivsel og anti-mobbepolitik giver resultat hos Thorsager Skole og Børnehus

Af
Lars Norman Thomsen

THORSAGER Thorsager Skole og Børnehus har opnået fine resultater med, at skolebestyrelsen i indeværende skoleår valgt at sætte fokus på trivsel og anti-mobbepolitik, med inddragelse af børn og medarbejdere, for herigennem at styrke fællesskabet og dermed lærings- og trivselsmiljøet i Thorsager Skole og Børnehus.

Det skriver Anne Cathrine Viuff, formand for bestyrelsen, og medarbejderrepræsentant Kirsten Gregersen i skolens høringssvar til den seneste udarbejdede kvalitetsrapport for Folkeskolen, som Syddjurs Byråd laver hver andet år.

"Vi glæder os over, at vi i år opfylder målet om, at andelen af elever, der på spørgsmålet om de er blevet mobbet svarer ”aldrig” eller ”sjældent”, er steget til 100 procent. Vi ser Thorsager Skole og Børnehus som et godt sted at være barn, forælder og medarbejder. Vores resultater viser, at medarbejderne er fokuserede på både børnenes og egen læring og har kompetencer, mod og lyst til at udvikle skolen til glæde for børn og forældre. Vi har et stabilt elevgrundlag og tiltrækker elever fra andre distrikter og privatskoler," lyder det i høringssvaret.

Publiceret 04 December 2018 16:30