Mange statslige myndigheder er inde over i processen. Foto: Lars Norman Thomsen

Mange statslige myndigheder er inde over i processen. Foto: Lars Norman Thomsen

Kommentar: Et jerntæppe har sænket sig ...

Borgermøde uden større overraskelser bekræftede kun endnu engang, at modstanderne af et nyt velkomstcenter ud for Kalø Slotsruin føler, at Nationalparken og Syddjurs Kommune ikke vil fortælle 'sandheden'

Af
Lars Norman Thomsen

KOMMENTAR Sidste uges velbesøgte borgermøde i Rønde Idrætscenter, cirka 250 tilhørere på stolene, bragte ikke tilhængere og modstandere af et velkomstcenter/besøgscenter ud for Kalø Slotsruin tættere på hinanden.

Borgermødets dagsorden var en præsentation af lokalplan og kommuneplantillæg for et måske kommende velkomstcenter, som et enigt byråd har sendt i høring frem til 8. januar 2019.

Denne opgave klarede Syddjurs Kommunes planlægger Randi Sandholm på objektiv vis, som det sig hør og bør.

Det oplæg kunne ingen af de fremmødte tillade sig at hidse sig op over.

Mika Leth Pedersen, Nationalparkens sekretariatchef, er indtil videre ham, der er blevet modstandernes røde klud. På borgermødet var dog mange klapsalver til ham fra tilhængere af et nyt velkomstcenter for et engageret og oplysende indlæg. Foto: Lars Norman Thomsen

Mika Leth Pedersen, Nationalparkens sekretariatchef, er indtil videre ham, der er blevet modstandernes røde klud. På borgermødet var dog mange klapsalver til ham fra tilhængere af et nyt velkomstcenter for et engageret og oplysende indlæg. Foto: Lars Norman Thomsen

Nationalparkens sekretariatschef Mika Leth Pedersen er til gengæld en rød klud set med modstander-øjne, men det var tydeligt, at den engagerede mands indlæg om et måske kommende velkomstcenters betydning tændte op under et flertal i forsamlingen bedømt på klapsalvernes styrke.

Vidste man det ikke på forhånd, så blev det her i hvert fald tydeliggjort, hvilke statslige myndigheder, der inde over og skal nikke ja, før der overhovedet bliver givet grønt lys til at opføre et velkomstcenter i tilknytning til Hack Kampmanns smukke Strandhuset.

Mika Leth Pedersen er for tilhængerne en mand, der brænder igennem og en guldgrube af faktuel viden. For modstanderne er han en sprechstallmeister, der er sendt i byen af Nationalparkens bestyrelse, med et budskab om, at et velkomstcenter er den direkte vej til paradis.

Der går et jerntæppe lige lukt ned mellem tilhængere og modstandere. Sidstnævnte vil realisere den gamle lokalplan 41 vedtaget af Rønde Byråd i 1990'erne, hvor der også er levnet plads til et mindre velkomstcenter, og hvor alt andet forbliver status quo, herunder Slotskroen.

Modstanderne tror ikke en tøddel på hverken Syddjurs Kommune eller endnu mindre på Nationalparkens bestyrelse. Førstnævnte skoses for at have bevilget 5 mio. kroner (2021)til parkeringsplads og trafikforbedringer på Molsvej. Det regnestykke holder ikke en meter, det bliver mindst det dobbelte, hævder modstandere. Enkelte har svinget sig op til hele 16-17 mio. kroner, og trods forsøg på mødet fra både afdelingschef Rune Asmussen, Syddjurs Kommune, og borgmester Ole Bollesen på at forklare, var det spildte Guds ord på Balle Lars.

Fremmødet på cirka 250 tilhørere giver et meget godt billede af, hvor meget debatten om et måske kommende velkomstcenter fylder hos borgerne. Foto: Lars Norman Thomsen

Fremmødet på cirka 250 tilhørere giver et meget godt billede af, hvor meget debatten om et måske kommende velkomstcenter fylder hos borgerne. Foto: Lars Norman Thomsen

Nationalparkens bestyrelse har hidtil været underligt fraværende i debatten. Det blev til et enkelt pip på borgermødet fra et bestyrelsesmedlem om vigtigheden af folkelig opbakning for den kommende fundraisings succes. Der skal rejses mindst 40 mio. kroner, men det hidsede kun modstanderne yderligere op. Modstanderne efterlyser et driftsbudget for et kommende velkomstcenter - indtil videre uden held.

Det kan godt være, at Nationalparkens bestyrelse først vil have lokalplanen godkendt,, før bestyrelsen tager bladet fra munden, men som også borgmesteren har efterlyst, så skal bestyrelsen til at komme i felten. Det kan ikke passe, at to medarbejdere, sekretariatschef Mika Leth Pedersen og Nationalparkens Kommunikations- og projektmedarbejder. Nicole Wolter, alene skal stå på mål for bestyrelsen, som det var tilfældet på borgermødet. Det er dårlig stil overfor medarbejderne.

I øvrigt bør Nationalparken stramme op om sine bestyrelsesdagsordener, der ligger til skue på Nationalparkens hjemmeside. De skal være langt mere klare og præcise i udtrykket - ellers åbner de kun op for alle mulige og umulige tolkninger, der stritter i alle retninger. Det er allerede sket.

Det vil tjene debatten, hvis Nationalparkens bestyrelse snarest indkalder til et borgermøde - eventuelt, når lokalplan og kommuneplantillæg er vedtaget af et flertal i byrådet i januar 2019, så selve den økonomiske side kan blive gennemlyst. Ellers vil diverse mæcener kvie sig ved at bidrage med fondsstøtte. Der vil være nogle på modstanderholdet, som man ikke kan nå, men der er også mange som gerne indgår i en konstruktiv debat. Come on.

Publiceret 05 December 2018 19:00

SENESTE TV