Tilsendt foto.

Tilsendt foto.

Wi-Fi-hotspots: EU-penge til både Norddjurs og Syddjurs

Norddjurs og Syddjurs er blandt de 15 kommuner, som hver får 15.000 euro fra EU til at etablere offentlige wi-fi-hotspots

Af
Lars Norman Thomsen

Adgang til hurtigt og gratis internet til borgerne skal gerne være udbyttet for Norddjurs og Syddjurs Kommuner efter, at EU-Kommissionen har bevilget 15.000 Euro, små 112.000 danske kroner, til etablering af wi-fi-hotspots.

I alt 15 kommuner har fået 15.000 Euro ind på bogen.

Kommuner kan alene få EU-støtte til etablering af wi-fi-hotspots. Den efterfølgende drift af wi-fi-hotspottet skal kommunen selv betale. Det er endvidere en betingelse for at modtage EU-støtte, at wi-fi-hotspottet som minimum er i drift i 3 år.

Ændring af teleloven

”Det glæder mig at se, at danske kommuner har taget del i WIFI4EU, så der snart bliver opsat offentlige wi-fi-hotspots i 15 kommuner, som giver borgere og turister adgang til hurtigt og gratis internet,” siger ministeren for teleområdet Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Teleministeren fik sidste år vedtaget en ændring af teleloven, som gør det muligt for danske kommuner at etablere gratis wi-fi-hotspots, som de kan give offentligheden adgang til underhensyntagen til konkurrencen på markedet. Dermed kunne danske kommuner også tage del i WIFI4EU og modtage støtte til etableringen.

EU-Kommissionen har oplyst, at der vil komme yderligere to ansøgningsrunder under WIFI4EU i 2019, hvor kommuner kan ansøge om støtte på ny.

Fakta

    23 kommuner har søgt om støtte under WIFI4EU

    15 danske kommuner, herunder Norddjurs og Syddjurs, har fået tilsagn om støtte på hver 15.000 euro under WIFI4EU

    Støtten skal bruges til at etablere wi-fi-hotspots i kommunen, som giver offentligheden adgang til hurtigt og gratis internet

    Wi-fi-hotspottet skal være etableret inden for 1½ år og skal være i drift i minimum 3 år

    Der kommer yderligere to ansøgningsrunder under WIFI4EU i 2019

Publiceret 13 December 2018 15:00