Kirstine Bille (SF). Foto: Lars Norman Thomsen

Kirstine Bille (SF). Foto: Lars Norman Thomsen

Lokalpolitiske tanker ved et nytår: Syddjurs kommer tættere på grøn revolution ...

Hvis der er noget, der samler fra venstre til højre i byrådet er det planerne om et grønnere og grønnere Syddjurs

Af
Lars Norman Thomsen

Mette Foged (Alternativet):

"

Mette Foged: Foto: Lars Norman Thomsen

Mette Foged: Foto: Lars Norman Thomsen

2019 bliver det år hvor Syddjurs Kommune for alvor skal sætte turbo på arbejdet med bæredygtighed og den grønne omstilling. Med ansættelsen af bæredygtighedskoordinatoren og nedsættelsen af bæredygtighedsudvalget er grunden lagt for et højt ambitionsniveau.

Helt konkret på det grønne område så tager vi hul på arbejdet med ny affaldsplan som gerne skal munde ud i en mere ambitiøs sortering af husholdningsaffaldet og endnu mere direkte genbrug. Derudover så sættes processen omkring en ny spildevandsplan med afsæt i FN’s 17 Verdensmål i gang og skal være med til at vise, at Syddjurs går forrest på dette område."

Kirstine Bille (SF):

Kirstine Bille (SF). Foto: Lars Norman Thomsen

Kirstine Bille (SF). Foto: Lars Norman Thomsen

“Først og fremmest godt nytår til alle!

Dernæst SFs bud på, hvor vi også vil lægge vores indsats i 2019, fordi vi tror på, det vil gøre en forskel for mange borgere i Syddjurs:

Børn og unge, der har det godt, er nøglen til vores fremtid. I SF tror vi på, at vores mange aktive lokalsamfund leverer de allerbedste vilkår til vores børn for at komme videre. Samarbejdet mellem lokale foreninger, skoler, forældre og virksomheder - i samspil med kommunal opbakning og investeringer skal styrke alle vores attraktive lokalområder og forhåbentlig bringe yderligere bosætning med sig. Derfor vil vi lægge flere kræfter i ”Den åbne skole” og ”Skolen i virkeligheden”. Til glæde for alle generationer!

Vi vil selvfølgelig også fortsat bruge vores kræfter på at sikre mere natur, rent miljø og rent vand. Det være sig drikkevand eller havvand. SF vil konkret arbejde for skovrejsning til beskyttelse af drikkevandsreserver, og vi vil fortsat arbejde imod havbrug ved Djurslands kyster.

Vores ærmer er smøget op, og vi er klar til et nyt arbejdsår."

Claus Wistoft (V):

Claus Wistoft (V). Foto: Lars Norman Thomsen

Claus Wistoft (V). Foto: Lars Norman Thomsen

"Godt nytår til alle i Syddjurs, også 2019 bliver et godt år, hvor velfærd og nye anlæg leveres på et flot niveau, flere vil flytte til, flere vil forhåbentlig komme i arbejde og fremtiden ser lys ud. Det nye byråds første år har bestemt ikke været uden knaster, men jeg håber at samarbejdet bliver bedre fremover – det tror jeg vores borgere forventer af os. Lige nu kan Venstre godt være en anelse bekymret over økonomien i Syddjurs, idet et flertal i byrådet både har lagt et Budget 2019 og siden givet tillægsbevillinger hertil, som vi ikke kan leve op til de kommende år. Mest spændende er arbejdet i det netop nedsætte § 17.4 bæredygtighedsudvalg, som skal spejle aktiviteterne Syddjurs kommune i FN´s 17 verdensmål, med et mål om at vi som kommune og fællesskab udnytter alle ressourcer endnu bedre, ligesom det er ambitionen, at udvalgets anbefalinger kan være med til at skabe nye virksomheder og arbejdspladser i Syddjurs Kommune."

Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten):

Jesper Yde Knudsen. Foto: Lars Norman Thomsen

Jesper Yde Knudsen. Foto: Lars Norman Thomsen

"Her ved starten af 2019 kunne det på overfladen se ud som alt ånder fred og ingen fare i Syddjurs. En forholdsvis fornuftig økonomi, specielt i forhold til nabokommunen, en fantastisk natur, et progressivt flertal i byrådet der gerne vil velfærd og en ambitiøs grøn omstilling og en lang række levende lokalsamfund med aktive borgere der yder en stor indsats for at gøre Syddjurs til et endnu bedre sted at leve.

Men kigger man lidt under overfladen, er der grund til bekymring. I EU har eurolandene bestemt den økonomiske politik som et flertal i Folketinget har valgt at udmønte i en endnu strammere budgetlov der sammen med årlige nedskæringer lægger kommunernes økonomi i en spændetrøje på et tidspunkt, hvor ændringer i befolkningssammensætningen gør, at der faktisk er brug for flere ressourcer for bare at holde det samme niveau.

Sammen med en underfinansieret folkeskolereform og en lang række andre benspænd fra skiftende regeringer, lokale beslutninger om nedskæringer på skoleområdet og en kraftigt øget inklusion gør det at vores personale på dagtilbudsområdet, på skolerne, på plejeområdet og alle de andre områder i kommunen arbejder under pressede og vanskelige arbejdsforhold der giver stress og sygemeldinger. På trods af dette formår de at yde en god service ved en fantastisk indsats for alle os i Syddjurs Kommune, de er velfærdens helte.

Vores natur er truet af landbrugspakken og loven der åbner for de forurenende havbrug vedtaget af Regeringen, DF og Socialdemokratiet og Regeringen hænger i bremsen når det gælder handlinger for at forhindre ødelæggende klimaforandringer.

I Syddjurs vil jeg gerne, at vi arbejder for en ambitiøs grøn omstilling og bedre plads til naturen, nej til miljøødelæggelser og forurenende havbrug, en anstændig behandling af syge, arbejdsløse og flygtninge og investeringer i vores fremtid i stedet for besparelser på uddannelserne.

Hvis det skal kunne lade sige gøre, kræver det en massiv indsat her i Syddjurs, men også et markant skift i den politiske kurs i Folketinget og i EU.

Derfor er 2019 et truende år på grund af de mange udfordringer for økonomi, arbejdsliv og natur men også et år, hvor vi afgørende kan begynde kampen for at løse problemerne, lokalt, til folketingsvalget og ved valget til Europaparlamentsvalget.

Vi kan vælge velfærd og natur fremfor skattesænkninger, billigere luksusbiler, dyre kampfly og forurenende havbrug. Valget er også dit."

Publiceret 10 January 2019 08:34