Der var flere demonstrationer foran rådhuset i Grenaa i efteråret, får kommunalbestyrelsen besluttede at lukke Mølleskolen. Arkivfoto: Simon Carlson

Der var flere demonstrationer foran rådhuset i Grenaa i efteråret, får kommunalbestyrelsen besluttede at lukke Mølleskolen. Arkivfoto: Simon Carlson

Elever forsvinder fra Mølleskolen til Rosmus Skole

Børn svarende til mere end en klasse er allerede forsvundet fra den lukningsdømte skole

Af
Marie-Louise Andersen

JP Aarhus

Ålsrode "En mat stemning."

Sådan beskriver skolebestyrelsesformand Christian Breinholt stemningen på den lille Mølleskolen i Norddjurs Kommune.

Til februar er der 73 færre børn på kommuneskolerne i Norddjurs set i forhold til skoleårets begyndelse. En tredjedel af dem - 26 børn - er stoppet eller stopper på Mølleskolen, som af kommunens politikere er udpeget til at lukke og eleverne til at flytte til naboskolen Toubroskolen.

Men eleverne rykker ikke til Toubroskolen, som det ellers var planen i det kommende skoleår. De søger til skolen i Rosmus i Syddjurs Kommune.

"Udviklingen er gået hurtigere end frygtet. Der er udmeldelser hver uge, og mange har startet det nye kalenderår på en ny skole. Det, der går igen, er, at forældrene vil være sikre på, at der er plads på Rosmus Skole, så de vælger at rykke dem allerede nu," siger Christian Breinholt og forklarer, at forældrene simpelthen ikke tror på, at Toubroskolen kan leve videre.

Først Mølle så Toubro

I løbet af sensommeren og efteråret var der uvished om, hvilken af skolerne i Norddjurs politikerne ønskede at videreføre. Efter først at have peget på Mølleskolen vendte kommunalbestyrelsen på en tallerken og besluttede, at Toubroskolen med sin placering i letbanebyen Trustrup havde størst fremtid.

Den seneste optælling viser, at Toubroskolen er gået fra at have 61 elever ved skoleårets begyndelse til estimeret 58 i februar.

Mølleskolen har lidt flere, men ikke mange elever at tage af. Ved skoleårets begyndelse gik der i alt 179 elever på skolen, men det er svundet ind og vil fortsætte sådan frem mod sommeren, vurderer Christian Breinholt altså.

"Der er også personale, som forvinder. Én lærer havde sidste skoledag 20. december, og en anden stopper per januar. Hvorfor ved jeg ikke, men der skal ske 12 pct. afskedigelse af lærerstyrken i Norddjurs, og selvom det ikke er sikkert dem på Mølleskolen bliver afskediget er det nok meget naturligt, at de tager det, hvis de får tilbudt et fedt job."

Ved at nå maks

Udgangspunktet har på Rosmus-skolen været, at der var plads til alle, som ønskede en plads, og på Mølleskolen har man da også rådet til, at forældrene holdt fast til skoleårets afslutning og hjalp med at gøre det sidste halve år "til det bedste halvår nogensinde", som Christian Breinholt formulerer det.

Rosmus Skole har fået 25 nye elever de seneste par måneder, men totalt har skoleinspektør Lars Robdrup fået henvendelser fra 90 forældre, der har ønsket at deres barn skiftede fra Mølleskolen til Rosmus per eller frem mod det nye skoleår. Det er usædvanligt med en liste, der går så langt frem.

"Normalt melder man børn ind en måned eller to inden, de skal starte," siger skoleinspektøren og forsikrer, at der er plads til de 90, der har vist interesse.

Men så begynder det også at knibe i nogle af de store årgange, som i dag går i 3. og 5. klasse. Han påpeger dog, at de 90 ikke er bindende tilmeldinger.

"Det er ikke noget, jeg kan planlægge med. Jeg kan ikke vide, om børnene nogensinde kommer til at gå her. Mange vil gå skoleåret færdigt på Mølleskolen og skifte efter sommerferien, men hvis der bliver lavet en friskole, vil der nok være en del, som starter der," siger han med henvisning til, at en gruppe forældre på Mølleskolen arbejder på at få etableret en friskole allerede per det nye år.

Skulle Rosmus Skole få 90 ekstra elever vokser skolens elevtal med mere end en tredjedel - fra de nuværende 335 elever. Noget som stiller krav til de fysiske rammer og holddeling, siger Lars Robdrup og fortæller, at de allerede har kørt særlige forløb for at samle børnene.

"Der er nogle klasser med mange nye, så vi har kørt særlige forløb med fokus på at skabe nye fællesskaber, så vi ikke får en Mølle- og RosmusgruppeMarie-Louise Eskerod Ifversen, men et nyt og godt fællesskab."

Ukendte konsekvenser

Elevtallet i Norddjurs’ skoler har de sidste mange år kun bevæget sig nedad, hvilket er en naturlig følge af, at børnetallet i kommunen falder. Men det er bemærkelsesværdigt, at så mange forsvinder fra én skole, som det er tilfældet for Mølleskolen. Også Ørum Skole, hvor overbygningen fra det nye skoleår flyttes til Grenaa, er der allerede stoppet 14 elever.

Hos forvaltningen har man ikke lavet en undersøgelse af, hvor eleverne forsvinder hen, men også sekretariatschef Marie-Louise Eskerod Ifversen har hørt fra skolelederne, at det er Rosmus Skole, som har trukket flere af eleverne.

Hvilke konsekvenser det får for besparelserne på skoleområdet er for tidligt at konkludere, siger hun, men bekræfter, at Norddjurs kommer til at betale for elever der, inden for det frie skolevalg, vælger at gå i skole i Syddjurs. Det vil efter aftale med de omkringliggende kommuner følge KL’s vejledende takts.

Der ligger ikke et estimat over, hvor mange børn der skal flyttes fra Mølle- til Toubroskolen for at besparelserne går hjem, siger Marie-Louise Eskerod Ifversen.

Publiceret 11 January 2019 13:28