"Det vigtige for os er, at det er noget der skaber værdi for både lokale og gæster, og som gør vores område til et endnu bedre sted at bo og holde ferie," siger Hanne Bach fra Feriepartner Ebeltoft om at indstille til Oplevelsespuljen. Pressefoto

Også penge til gode oplevelser i 2019

I det forløbne år er der givet 10.000 kr. til Ebeltoft Kystkultur Festival fra Feriepartner

EBELTOFT Hos Feriepartner i Ebeltoft, som dækker hele Djursland, går man op i gode oplevelser for både sommerhusejere, –lejere og for alle andre, der bor i lokalområdet. Derfor har Feriepartnerbureauet i 2018 støttet et lokalt projekt, der bidrager til at gøre et besøg på Djursland til en god oplevelse.

I det forløbne år er der således givet 10.000 kr. til Ebeltoft Kystkultur Festival.

Samlet har alle landets Feriepartner-bureauer støttet flere end 80 projekter med mere end 1 mio. kr. De tre bedste projekter, udvalgt af en uvildig dommerkomité, blev endvidere tilsammen belønnet med yderligere 100.000 kr. Det hele foregår under navnet Feriepartners Oplevelsespulje.

ormålet med Oplevelsespuljen er at støtte lokale ildsjæle, foreninger og lokalsamfund, som ønsker at udvikle oplevelser, der bl.a. henvender sig til områdets gæster.

Hvis man har et projekt, man mener, kvalificerer sig til støtte, skal man være lidt hurtig ved tasterne, idet fristen for at indsende forslag er 1. februar. Ansøgning om støtte i 2019 skal ske på www.feriepartner.dk/oplevelsespulje.

Publiceret 12 January 2019 12:00