Jakob Baungaard, Mørke, medlem af Alternativet og selvstændig erhvervsdrivende med bæredygtighed og grøn økonomi som drivkræfter, kan være et af de ti navne, der popper op, når det fuldtallige §17.4-udvalg præsenteres i slutningen af februar. Foto: Lars Norman Thomsen

Jakob Baungaard, Mørke, medlem af Alternativet og selvstændig erhvervsdrivende med bæredygtighed og grøn økonomi som drivkræfter, kan være et af de ti navne, der popper op, når det fuldtallige §17.4-udvalg præsenteres i slutningen af februar. Foto: Lars Norman Thomsen

§17.4-udvalg er først fuldtallig, når skoven springer ud til marts

Det første møde med formand og fem politikere blev brugt til at blive enige om de ti borgere, som skal komplettere udvalget

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Der er store forventninger politisk til det nystartede §17.4 udvalg, der skal komme med anbefalinger til bæredygtighed og grøn omstilling på det lokale Syddjurs plan. Måske endog forslag, der vil vise sig kommercielt bæredygtige.

Et decimeret udvalg bestående af udvalgsformand Flemming Hynkemejer, Rønde, og de fem politikere, der er udpeget af byrådet: Anita Søholm (S), Helle Røge (SF), Jan Kjær Madsen (B), Jørgen Ivar Mikkelsen (V) og Michael Mikkelsen (DF) - har holdt sit første møde, hvor borgmester Ole Bollesen (S) deltog det første kvarter.

En stor del af tiden blev brugt på at sætte navne på de ti pladser i udvalget, der skal besættes med borgere med spidskompetencer inden for temaerne grøn vækst, grøn udvikling og grøn produktion.

Hvem det bliver, kommer først til offentlighedens kendskab i slutningen af februar, forventer borgmester Ole Bollesen.

Der har været stor politisk bevågenhed om udvalget, og derfor imødeses sammensætningen med spænding. Der er ingen tvivl om, at der er pres på fra de politiske baglande i forhold til at skulle have lige netop deres udvalgte med. Men der er også politikere, der har udtalt, at de helst så udvalget befriet for at være en lokalpolitisk slagmark.

Underudvalg en mulighed

"Nu skal de pågældende først spørges, om de vil påtage sig opgaven, og dernæst skal byrådet foretage den endelige godkendelse på byrådsmødet i februar," siger Ole Bollesen.

Ole Bollesen bemærker, at der kan komme yderligere navne til i det godt halvandet år, som §17.4-udvalget skal arbejde.

"Der ligger jo i kommissoriet, at der undervejs kan nedsættes en række underudvalg om særlige temaer, hvor det vil være relevant at hidkalde personer, der har særlig viden inden for det pågældende område," siger Ole Bollesen, som også bekræfter, at man ikke nødvendigvis skal have bopæl i Syddjurs for at komme med i §17.4-udvalget.

Syddjurs Kommunes nyansatte bæredygtighedskoordinator Elinor Bæk Thomsen er tilknyttet udvalget som en slags motor og fagperson, som udvalget kan læne sig op ad.

Ole Wolf, chef for afdelingen kultur og borger, fungerer som udvalgets sekretær.

Note:

Et § 17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som Byrådet i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver. Navnet refererer til den paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg.

Publiceret 16 January 2019 15:07

SENESTE TV