Niels Erik Iversen (S), Djurslands eneste regionsrådsmedlem, kan konstatere, at regionerne forsvinder med regeringens udspil til ny sundhedsreform. Foto: Lars Norman Thomsen

Niels Erik Iversen (S), Djurslands eneste regionsrådsmedlem, kan konstatere, at regionerne forsvinder med regeringens udspil til ny sundhedsreform. Foto: Lars Norman Thomsen

Randers, Favrskov, Nordjurs og Syddjurs ...

Blandt de fem sundhedsfællesskaber, som regeringen vil danne i Region Midtdjylland, er Norddjurs og Syddjurs placeret under Regionshospitalet i Randers sammen med Randers og Favrskov

Af
Lars Norman Thomsen

Regeringen vil oprette 21 sundhedsfællesskaber i Danmark, som led i den ny udmeldte sundhedsreform.

Hvert sundhedsfællesskab bygges op omkring et akutsygehus med et antal kommuner og praktiserende læger tilknyttet. For Region Midtjylland betyder det, at der oprettes fem sundhedsfællesskaber:

    Hospitalsenhed Midt i Viborg: Viborg Kommune, Silkeborg Kommune og Skive Kommune

    Hospitalsenheden Vest i Gødstrup: Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-Brande Kommune, Struer Kommune og Lemvig Kommune

    Aarhus Universitetshospital: Aarhus Kommune og Samsø Kommune.

    Hospitalsenheden Horsens: Horsens Kommune, Odder Kommune, Skanderborg Kommune og Hedensted Kommune.

    Regionshospitalet i Randers: Randers Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Regionerne nedlægges, som vi kender dem i dag, og omdannes til 5 sundhedsforvaltninger med samme beliggenhed i hhv. Aalborg, Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød.

Målet er, at patienterne i 2025 skal undgå 500.000 ambulante besøg på sygehuset. Og at forebygge 40.000 indlæggelser for især ældre medicinske patienter.

Personer med eksempelvis KOL og diabetes skal spares for turen til sygehuset, når det gælder ukomplicerede kontroller og lignende, mens almen praksis skal styrkes, så de kan håndtere flere opgaver. Og kommunernes sundhedstilbud tæt på borgerne skal udvikles.

Den udvikling kræver investeringer, og regeringen vil med udspillet etablere en Nærhedsfond på 6 milliarder kroner, som blandt andet vil betyde flere moderne læge- og sundhedshuse.

Reformen forenkler den offentlige sektor og mindsker administrationen. Det giver et bedre sundhedstilbud til borgerne, og det sparer det offentlige for næsten 2,3 mia. kr. til administration frem mod 2025. Besparelserne bliver på sundhedsområdet bl.a. til medfinansiering af Nærhedsfonden.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Publiceret 16 January 2019 11:22