Den røde linje viser linjeføring for den nye cykelsti. Den orange den nuværende, hvor cyklisterne skal igennem Nimtofte for at komme til Djurs Sommerland. Kilde: Syddjurs Kommune

Den røde linje viser linjeføring for den nye cykelsti. Den orange den nuværende, hvor cyklisterne skal igennem Nimtofte for at komme til Djurs Sommerland. Kilde: Syddjurs Kommune

Tidsplanen for 1. etape af Nordsydvejen overholdes

Første etape, der forbinder Randersvej ved Djurs Sommerland med Frederikslundvej, så trafikken ledes uden om Nimtofte, forventes færdig, inden højsæsonen begynder i den store forlystelsespark

Af
Lars Norman Thomsen

TRAFIK "Det er vores intention, som det hele tiden har været, at kunne præsentere en brugbar vej vest om Nimtofte inden højsæsonen starter i Djurs Sommerland. Derved kan vi stille borgerne i Nimtofte i udsigt, at den sidste højsæson med mange daglige biler gennem byen er fortid," forsikrer Rune Asmussen, chef for Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune. Omfartsvejen er ca. 3,2 km og den dobbeltrettede cykelsti ca. 4,1 km. (fra Margrethelundvej og til Djurs Sommerland ).

"Ved en ”brugbar vej” forstår vi en vej, der kan benyttes, men som ikke er helt færdig. Vi glæder os til at give borgerne i Nimtofte den tiltrængte fred, de har efterspurgt tålmodigt i mange år, og vi glæder os til at kunne sikre god fremkommelighed henover turisthøjsæsonen, hvor der også er mange turister der skal forbi Nimtofte på deres vej til Nordkysten," siger Rune Asmussen.

Dermed beroliger han flere borgere, som har henvendt sig til Lokalavisen. De pågældende har bemærket, at der endnu ikke er kommet skred i det fysiske anlægsarbejde, der var planlagt til at skulle starte i oktober 2018.

"Museum Østjylland har i december afsluttet de sidste forundersøgelser og har ultimo december frigivet hele strækningen til os og vores entreprenør. Dog er frigivelsen lidt forskudt i forhold til vores oprindelige tidsplan, men det er både vi og vores entreprenør indstillet på at indhente," lover Rune Asmussen.

Starter ved Sorte Å

Chefen for Teknik og Miljø fortæller, at arbejdet skal starte med krydsningen af Sorte Å, hvor der skal anlægges en fanuapassage i henhold til de sektortilladelser, som kommunen har søgt og fået bevilget.

Kommunens miljøafdeling har fået tilladelse til i medfør af miljøbeskyttelsesloven til nedsivning og udledning af overfladevand fra den ny omfartsvej. Udledningstilladelsen omfatter etablering af 2 stk rense- og forsinkelsesbassiner samt nedsivning via filterjord i eksisterende afvandingsgrøft for Frederikslundvej. Recipienter er Sorte og Nimtofte Å. Recipienter er en betegnelse for et vandområde, der modtager spildevand, når man taler miljøbeskyttelse.

Rune Asmussen siger, at formålet med at åbne vejen;, inden projektet er helt afsluttet, også er, at sikre, at det nye vejanlæg ”sætter sig”, inden det endelige asfalt-slidlag lægges på i efteråret: "Vi forventer, at vejen kan være helt færdig til november."

De øvrige etaper

Når den første etape af nord-syd vejen omkring Nimtofte er færdig, vil etape to strække sig til Ryomgård, etape tre til Thorsager og etape fire til Kors-lund ved rute 21. I forbindelse med VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)-redegørelsen for etape 1 blev der lavet en række justeringer til byggeriet. Der blev tilføjet cykelsti langs hele vejen, og der vil også blive tilføjet cykelsti til etape to fra Margrethelundvej til Ryomgård.

Publiceret 17 January 2019 05:30

SENESTE TV