Et tekststykke fra et af de mange høringssvar. Kilde: Syddjurs Kommune

Et tekststykke fra et af de mange høringssvar. Kilde: Syddjurs Kommune

Velkomstcenter: 89 høringssvar

Flere interessante bidrag i den store bunke af høringssvar til lokalplanforslag for Velkomstcenter ud for Kalø Slotsruin

Af
Lars Norman Thomsen

Hele 89 høringssvar var der indkommet til Syddjurs Kommune fra borgere, foreninger mv. inden 8. januar 2019, som var deadline for at indsende sine synspunkter om den lokalplan 420 med tilhørende kommuneplantillæg for et planlagt Velkomstcenter ud for Kalø Slotsruin, som vil betyde, at den nuværende Kalø Slotskro fjernes, så kun det fredede Hack Kampmann arbejderhus på stedet af indlysende årsager skal indpasses i det nye projekt. Den nuværende parkeringsplads fjernes og reetableres til strandeng, mens en ny parkeringsplads til 160 biler er planlagt til at ligge på højre side af Velkomstcentret set fra Rønde-siden.

Netop planerne om at reetablere den nuværende parkeringsplads til strandeng, bliver mødt af faglig kritik i et af høringssvarene. Lektor emeritus Mogens Gissel Nielsen, Højbjerg, tidligere insektforsker, finder det umuligt at reetablere en strandeng. Det vil i så fald betyde, at området skal henligge som brakmark i en årrække. Enten er det 'falsk reklame' eller en ualmindelig lang og kostbar måde at skabe natur på, ifølge Mogens Gissel Nielsen, der hellere så ressourcerne anvendt til at beskytte eksisterende natur.

På samme måde giver flere fagfolk deres besyv med, og der er både tilhængere og modstandere, som der er det blandt borgere og foreninger.

De mange høringssvar skal nu bearbejdes, før de formentlig i februar kommer til politisk behandling.

    Læs høringssvarene her: www.syddjurs.dk/sites/default/files/samlede_hoeingssvar_lokalplan_420.pdf

Publiceret 17 January 2019 12:24

SENESTE TV