Ole Bollesen hilser det velkommen, at man fra statligt hold vil beskytte drikkevandsborringer bedre. Foto: Lars Norman Thomsen

Ole Bollesen hilser det velkommen, at man fra statligt hold vil beskytte drikkevandsborringer bedre. Foto: Lars Norman Thomsen

'Dyndkongen' er særdeles tilfreds

DRIKKEVAND Syddjurs borgmester Ole Bollesen (S) hilser det velkomment, at man på landsplan vil lave en ordning, der skal beskytte drikkevandsboringer yderligere. Man vil simpelthen forbyde brug af pesticider i en større radius uden om boringen.

"Allerede i min første valgperiode i 2006 talte jeg varmt for at sikre drikkevandsboringerne bedre. På det tidspunkt blev jeg kaldt 'Dyndkongen', fordi jeg også var imod brugen af spildevandsslam i nærheden af boringerne. Nu bliver det endelig til virkelighed, og i Syddjurs har vi længe været i gang med at planlægge en bedre sikring. Ud over at sikre boringerne via forbud mod pesticider, er der også planer om på sigt at flytte nogle af boringerne til skovarealer, hvor der aldrig har været anvendt pesticider," siger Ole Bollesen.

Norma

Publiceret 20 January 2019 21:44

SENESTE TV