Niels Erik Iversen skal ikke tænke i genopstilling til Regionsrådet, hvis regeringens sundhedsreform bliver gennemført. Foto: Lars Norman Thomsen

Niels Erik Iversen skal ikke tænke i genopstilling til Regionsrådet, hvis regeringens sundhedsreform bliver gennemført. Foto: Lars Norman Thomsen

Iversen: Pil nu sundhedsreform af brættet, Løkke

Det lokale regionsrådsmedlem Niels Erik Iversen (S) mener, at statsministeren er godt på vej til at sætte demokratiet over styr

Af
Lars Norman Thomsen

REGIONER "Statsminister Lars Løkke Rasmussens forslag til ny sundhedsreform er en ren centraliseringsøvelse og et spareprojekt. Forslaget lægger op til at erstatte de folkevalgte regionsråd med et embedsmandsstyre," lyder det fra Niels Erik Iversen (S), Djurslands eneste repræsentant i Regionsrådet i Region Midtjylland.

I regeringens forslag omdannes de nuværende regioner fem sundhedsforvaltninger. Sundhedsforvaltningerne får samme geografiske inddeling som regionerne i dag. De administrative hovedsæder forbliver samme sted.

Iversen er ikke overraskende meget lidt imponeret over regeringens udspil til ny sundhedsreform, som hvis den bliver til virkelighed betyder endestationen for de folkevalgte regionsråd, og dermed sandsynligvis også for Niels Erik Iversens politiske karriere.

Hvorfor Løkke?

"Der er masse af muligheder for at gøre det endnu bedre i sundhedsvæsenet – uden at sætte demokratiet over styr," siger Niels Erik Iversen.

"Vi arbejder også i dag i klynger, knyttet til de enkelte hospitaler. Det vil sige, at hospitalet, kommunerne og de praktiserende læger i området - samarbejder om at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Det er der brug for – og det kan vi levere uden storstilede reformer."

Under valgkampen forud for det seneste folketingsvalg i 2015 fik regionerne en sidste chance af Lars Løkke Rasmussen, som lancerede syv krav til bl.a. ventetid og demens.

"Målene er generelt opfyldt. Regionerne har i høj grad præsteret, hvis regionerne skal bedømmes på de syv parametre, som Løkke udstak i seneste valgkamp," lyder det fra Niels Erik Iversen.

"Status er, at ventetiden til behandling er nedbragt, at de regionale forskelle i ventetid til behandling næsten er halveret, at der i et vist omfang er indført patientansvarlige læger, at der på flere parametre er kommet større fokus på demens og kroniske sygdomme, og at ventetiden til genoptræning er blevet kortere. Til gengæld er antallet af kræftpatienter, som behandles til tiden, samt overbelægningen på de medicinske afdelinger status quo."

"Virkeligheden er, at der er leveret fornuftigt på de syv krav – fremsat af Løkke Rasmussen ved sidste valgkamp i 2015."

Brugertilfredshed

Niels Erik Iversen påpeger, at undersøgelser viser, at der er generel tilfredshed med det danske sundhedsområde.

"Region Midtjyllands akutte patienter er blandt landets mest tilfredse. Det viser ny undersøgelse – patienterne er meget tilfredse med den behandling, de får på akutklinikker og akutmodtagelser i Region Midtjylland."

"Dog er ventetiden stadig for lang – mange patienter svarer, at de ikke finder ventetiden fra de ankommer til de bliver undersøgt acceptabel i akutmodtagelser og akutklinikker. Patienterne savner også svar på, hvor længe de skal vente og hvordan ventetiden udvikler sig, mens de venter – det skal der selvfølgelig rettes op på."

Men hvorfor skal det betyde en sundhedsreform, spørger Niels Erik Iversen.

"Efter min opfattelse skal Løkke skal tage forslaget til ny sundhedsreform af bordet og i stedet udvikle de nuværende sundhedsvæsen. Det vil alle gerne være med til – bl.a. ved at der sikres bedre sammenhæng for patienten – en ny funktion som 'brobyggersygeplejerske' skal skabe langt bedre patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet for at sikre sammenhæng, overblik og tryghed for patient og pårørende."

Publiceret 20 January 2019 11:00

SENESTE TV