Kommentar: The Times They Are A-Changin, Pindstrup borgere

Af
Lars Norman Thomsen

lokalredaktør:

"Vi har savnet, at I er kommet med nogle forslag til os. Det er ikke os politikere, der skal foreslå jer noget. Jeg vil opfordre jer til at komme ud af busken."

Nogenlunde sådan lød det fra Socialdemokratiets Ole Hansen, medlem af Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, på sidste uges pænt besøgte før-udvalgsmøde, som den socialdemokratiske byrådsgruppe havde inviteret borgerne i Pindstrup med til i Landbohjemmet.

Ole Hansens opråb til Pindstrup borgerne handler primært om, at borgerne med byens distriktsråd som tovholder kommer med forslag til områdefornyelse i byen.

Det kan ikke blive i et omfang, som man har set det i Kolind og Mørke, men politisk tyder det på, at der er opbakning til at bevare fokus på byfornyelsen af Pindstrup og Tirstrup i mindre målestok, selvom staten har trukket stikket.

Måske er tiden i samme øjemed langt om længe ved at være moden til i Pindstrup at realisere det store projekt, som vil række langt ind i fremtiden. Det ligger i kortene, at byens hæderkronede forsamlingshus, Landbohjemmet, og Huset, det tidligere SID-kontor, som nu benyttes af byens ældre borgere til sociale og kreative aktiviterer, skal samles med Pindstrup Hallen på et tidspunkt. Måske er det ved at være tiden til, at byen tager temaet op, selvom der vil være mange følelser forbundet med at gøre det.

Pindstrup Hallen med tilhørende klubhus og caféteria plus et snart splinternyt anneks vil være det oplagte sted for byens fælles stor-forsamlingshus for alle fra 0 til 100 år.

Molboer, helboer m.fl. er i færd med at opføre Knudepunktet på Mols, som bliver samlingstedet for borgerne på Mols og Helgenæs fra starten af 2021.

Pindstrup har den folkelige styrke til at kaste sig ud i nogetlignende - bare i mindre økonomisk målestok.

"Vi har aldrig fået noget foræret i Pindstrup. Vi har måttet kæmpe for det, vi har," som en tilhører udtrykte det på sidste uges møde med Socialdemokraterne.

Netop den fælles kampånd vil også kunne bære at tænke Huset og Landbohjemmet sammen med Pindstrup Hallen til et nyt og tidssvarende samlingssted, som også vil virke tiltrækkende med tanke på bosætning.

Pindstrup har alle muligheder for at gøre det, og mon ikke La Cours Fond også kan se en idé i at bidrage økonomisk, som det har været tilfældet med kirken, børnehaven og hallen plus meget mere i tidligere tider.

Tag Ole Hansen på ordet og få kommunen med som medspiller. Spild ikke tiden.

Tiden er inde borgere i Pindstrup

Publiceret 07 February 2019 09:30

SENESTE TV