Hans Chr. Baltzer (gående, i baggrunden) opfordrede sine partifæller i den socialdemokratiske byrådsgruppe til at tage fat i et tidligere forslag til en privat udstykning fra afdøde Vilhelm Estrup. Foto: Lars Norman Thomsen

Debattør Jesper Hansen mangler konkrete forslag til udvikling efter Socialdemokratiets byrådsgruppe for et par uger siden besøgte Pindstrup. Arkivfoto

Debat Syddjurs: Kom nu med konkrete forslag, kære kommune

Af
Debatindlæg af Jesper Hansen

Pindstrup trak store overskrifter i Adresseavisen Syddjurs efter før-udvalgsmødet, som den socialdemokratiske byrådsgruppe havde inviteret til.

”Tiden er inde borgere i Pindstrup”

”Pindstrup efterspørger attraktive byggegrunde”

”Nej til tung trafik mellem Thorsager og Pindstrup”

Jeg deltog ikke selv i mødet, men jeg har læst artiklerne i avisen. Når jeg læser disse, så bliver jeg som borger både glad, inspireret men også provokeret.

Glad fordi man kan læse, at kommunen bare venter på initiativer fra byens borgere. MEN træerne vokser ikke ind i himmelen ”det kan ikke blive i et omfang, som man har set det i Kolind og Mørke” kan man læse.

Hvorfor ikke Syddjurs kommune?

Hvis ikke - hvad er så rammerne, når nu Kommunekassen er blevet åbnet op, og I kun venter på ønsker fra Pindstrup?

Det ville være rart, at I konkretiserede det lidt, da vi ellers kan ønske herfra og til juleaften, og alligevel få et ”nej desværre”, fordi beløbet var overskredet.

”Jeg vil opfordre jer til at komme ud af busken” lød det også.

Det er vi så nu, men vi behøver rammer for, hvad der kan lade sig gøre, og ikke hvad der ikke kan lade sig gøre. Ikke bare ord - men noget vi kan arbejde videre med.

Inspireret fordi I er lydhøre overfor nye udstykninger i Pindstrup. Jeg mener dog, at kommunen her tidligere har fået hints fra Pindstrup ikke mindst fra HC Baltzer. I min verden har kommunen svigtet big-time på dette punkt i Pindstrup. I har ikke været proaktive på dette felt. Vi har haft Tørvevej ”liggende” i meget lang tid, hvor der intet er sket. Hvor er ”sælgeren” i kommunen? – vi går da ud fra, at kommunen har stor interesse i at få disse grunde solgt eller?

På mødet i Pindstrup forsamlingshus kom det frem, at en eller begge resterende grunde kunne udnyttes som parkeringspladser til Pindstrupskolen. Denne ide blev hurtigt skrevet ned, og skrevet om i avisen som et emne der arbejdes videre med (Ole Bollesen) til at starte med måske kun en af grundene. Er det salg?

I min verden er det dumt. Hvis den ene grund asfalteres – hvem tænker I så vil købe den anden og være nabo til en parkeringsplads?

Udfordringen er sku da ikke parkeringspladser men salg af byggegrunde og udstykning af nye. Jeg er med på, at Pindstrupskolen parkerer på Brunmosevej (varmeværket), hvilket er fint. At de så parkerer på de eneste byggegrunde, som er til salg i Pindstrup, det er sku ikke at sælge grunde!!! Tidligere var det en ”Multibane”, som blev bygget, hvilket var et godt initiativ, hvis den ikke var ”groet” til i ukrudt efter kort tid – det er ukritisk, når man gerne vil sælge byggegrunde i Pindstrup. Det skræmmer da mulige købere væk. Hvor er sælgeren i kommunen?

Når personalet på Pindstrupskolen kan parkere nede ved varmeværket, så kan de vel også parkere på pladserne ved hallen. De er allerede eksisterende, og dermed spares der penge. Så forsøg dog at bruge krudtet/pengene på salg af de 2 grunde på Tørvevej i stedet for at asfaltere dem og gøre dem endnu mere usælgelige.

Man kan læse, at der var opbakning blandt byens borgere – husk på at det kun var 25 stk. af byens borgere der deltog på mødet. Det virker meget tyndt, at kommunen igangsætter handling på dette ”tynde” grundlag. Hvad med dem som bor på vejen, som købte grund i et kommende hyggeligt ”villakvarter”? – er det et villakvarter med en stor parkeringsplads? Dengang var det ”salgsordene” fra kommunen, som nu er forsvundet som dug for solen.

Der har tidligere været forslag fremme om udstykninger på markerne bag Bøgevej og Skovbrynet – hvor er disse tanker i dag?

Tankerne om udstykninger til højre i starten af Pindstrup når man kommer ind fra Ryomgaard siden – det var da også en interessant mulighed. Kunne der gøres noget salgsmæssigt her?

Ældreboliger – dette spørgsmål er for nyligt rejst til kommunen, fordi mange bliver alene, er enlige og ikke magter et større hus osv.

Svaret er, ”vi mangler ikke billige ældreboliger i kommunen – dem har vi i overflod” – ja men nu var det ikke i kommunen, vi taler om, det var i Pindstrup. Hvorfor skal ældre, som har et langt liv i Pindstrup, og som elsker Pindstrup tvinges til at flytte derhen i kommunen, hvor boligerne er?

Måske kunne kommunen etablere ældreboliger på Tørvevej – eller lave et attraktivt tilbud til en investor – altså sælge grundene. Det kunne give glade borgere, som også kunne blive i byen.

Et andet svar fra kommunen var ”vi mangler derimod gode seniorboliger i kommunen” – jamen kære kommune så kunne det måske være en mulighed på Tørvevej i Pindstrup?

Følelser i spil ved forslaget om samling af Forsamlingshus, ”Huset” og Pindstrup Hallen ved Pindstrup Hallen

Dette forslag kunne man også læse om i avisen (Ole Hansen, Syddjurs kommune). Hvis borgerne i Pindstrup vil sikre aktivitet i byen, så bør dette forslag ikke kastes væk med det samme. Der kunne være store fordele i tanken, men der er også stærke følelser forbundet med tanken. Ikke mindst i forsamlingshuset ligger der stærke bånd for en stor del af byens borgere, og det kan man ikke lige give afkald på. Men hvis byen skal fremtidssikres, som et mere attraktivt sted at bosætte sig, så kunne ideen godt undersøges nærmere.

Hvad tænker kommunen, når de nu kaster denne bold op?

Beliggenheden er klart bedre ift. Storegade. Der kan ligge en stor synergi markedsføringsmæssigt i, at byen har samlet en lang række tilbud et sted i dejlige omgivelser ved Pindstrup Hallen (Forsamlingshus – fester/arrangementer / bankospil, Huset – IT Café / Kortklub / Strikkecafé / Dartklub mm., Hallen, Klubhuset/Cafeteria og Multisal – idrætsgrene / arrangementer / stævner / tennisbaner / petanque / Støtteforeningen mm.

Hvad tænker kommunen omkring ressourcer?

· Er der plads / rum til alle disse aktiviteter?

· Hvad med nuværende indretning – kan den bære det, der skal til?

· Kan cafeteriaet gennemføre store arrangementer – køkkenmæssigt?

· Finansierer kommunen ovenstående eller dele af det?

Hvad skulle der i så fald ske med det nuværende Forsamlingshus og ”Huset”?

Måske skulle vi som byens borgere give ovenstående en tanke. Måske skulle vi prøve at droppe personlige følelser og kigge på det, som ville være bedst for byen på sigt.

Jeg kan ikke sige, hvad der er bedst, men jeg mener, at tanken kunne være interessant, hvis kommunen kunne komme nærmere ovenstående spørgsmål.

Provokeret, fordi I (kommunen) ikke kommer med noget konkret.

Som Lars Norman Thomsen skriver ” Tag Ole Hansen på ordet og få kommunen med som medspiller. Spild ikke tiden”.

Ja måske!

Måske denne opgave var noget for Distriktsrådet i Pindstrup – og måske den allerede er det?

Publiceret 14 February 2019 08:13