Oberst Poul Johannes Foss fylder 95 år på søndag 17. februar. Privatfoto

Oberst Poul Johannes Foss fylder 95 år på søndag 17. februar. Privatfoto

Oberst Poul Foss fylder 95 år

Adresseavisen har modtaget følgende indlæg fra Helge "Congo-Kris" Kristensen i anledning af oberst Poul Johannes Foss' 95 års fødselsdag.

Oberst Poul Johannes Foss, Korbærvej 7, Ugelbølle ved Rønde, fylder 95 år søndag 17. februar.

Han er født i Svendborg, hvor hans far var klaverstemmer og som han humørfyldt antyder det: ”Jeg er ud af en stor familie med mange klaverer”. Poul Foss tog studentereksamen og aftjente kort efter værnepligt i Odense. Han følte sig tiltrukket af en tilværelse i militæret, gik på kornetskole i Sønderborg og fortsatte efterfølgende på officersskolen på Frederiksberg Slot. Egentlig havde planer om og lyst til at gå søofficersvejen, men det afsløredes, at han havde problemer med at adskille visse farver fra hinanden, så det gik altså ikke. I 1948 blev han premierløjtnant ved Telegrafbataljonen under ingeniørtropperne og i perioden 1950 – 54 tog han udannelse til svagstrømsingeniør på Forsvarsakademiet, hvor han i de følgende par år var adjudant hos generalinspektøren for Telegraftropperne i København. Han var derefter, i en seks års periode, sagsbehandler i Forsvarsministeriet, inden han i 1962 kom til Aarhus, hvor han i 1965 blev udnævnt til oberstløjtnant og chef, først for 6. og derefter for 2. Telegrafbataljon.

Udnævnt til oberst

I løbet af 1964 var Poul Foss på kursus i USA og efterfølgende tilbragte han et halvt år på NATO Defence College i Rom. I 1969 gjorde han tjeneste som signalofficer ved NATO-kommandoen i LAND-JUT i Rendsburg. Efter en periode på Signalskolen i Høvelte og et par år med Sjællandske Telegrafregiment, var han tjenstgørende et års tid ved Forsvarskommandoen i Vedbæk.

I 1978 blev han udnævnt til oberst og chef for Jyske Telegrafregiment, samt garnisonskommandant i Aarhus. Her virkede han til han i 1986, besluttede sig for at trække sig tilbage og lade sig pensionere. Poul Foss og fru Tove havde stiftet hjem i den dejlige villa på Korbærvej i 1978. De to var blevet gift i 1966. I 2006 mistede han sin hustru efter svær sygdom.

Obersten har helt fra 1949 været ivrig radioamatør og har i den egenskab været i kontakt med adskillige artsfæller med lignende interesser rundt om i verden. Denne interesse kom for en del år siden til at opleve en hvilepause, idet obersten måtte give efter for lysten til at fremstille en dampmaskine. Resultatet blev da også et pragteksemplar, der uvægerligt kalder stjerner frem i mangen en drengs øjne. Når talen kommer til at dreje sig om obersters velkendte lune, er Poul Foss absolut ingen undtagelse. Han har let ved at finde det humoristiske i næsten alle sammenhænge, er kendt som en livsnyder og er et herligt selskabsmenneske. Poul Foss blev i sin militære karriere kendt og meget afholdt for sin retfærdighedssans og altid humane indstilling i alle forekomne sammenhænge.

Forfatterskab

Om sine utallige oplevelser i årene i det danske forsvar, har han været medforfatter af ”Krøniken”, en bog der netop blandt andet, handler om spændende indslag fra hans tilværelse. Den blev udgivet i 1998 og har været genstand for stor interesse i en fyldig læserkreds. Fødselaren ses ikke længere som den i fordums tid høje, ranke og flotte officer, idet hans fysik gennem de senere år, har svigtet ham i et omfang, der er resulteret i stærk synlig bevægelsesfrihed. Men han er heldigvis ualmindelig åndsfrisk, utrolig vidende og spændende at konversere. På mærkedagen er han på sin bopæl i Ugelbølle.

Publiceret 15 February 2019 11:30