Socialdemokratiske seniorpolitikere og kandidater, der ikke blev valgt til byrådet, skal knyttes tættere til organisationen, mener Michael Aakjær (yderst th.), byrådsmedlem og afgået lokalformand for Socialdemokratiet Syddjurs Vest. Foto: Lars Norman Thomsen

Socialdemokratiske seniorpolitikere og kandidater, der ikke blev valgt til byrådet, skal knyttes tættere til organisationen, mener Michael Aakjær (yderst th.), byrådsmedlem og afgået lokalformand for Socialdemokratiet Syddjurs Vest. Foto: Lars Norman Thomsen

Soc.-formand: Vær klar i spyttet - det betaler sig

Det bar frugt, at Socialdemokratiet skiltede med sin holdning til tankanlæg tæt ved et vandindvindingsområde i Hornslet, konstaterede den afgåede lokalformand Michael Aakjær

Af
Lars Norman Thomsen

LOKALPOLITIK Som lokalpolitiker skal man ikke være bange for at stille tingene provokerende op, konstaterede lokalformand Michael Aakjær på sidste uges generalforsamling i Socialdemokratiet Syddjurs Vest, da han kiggede tilbage på nogle af årets begivenheder.

På kræmmermarkedet i Hornslet skiltede Socialdemokraterne klart og tydeligt med partiets holdning til en aktuel politisk dagsorden i netop Hornslet: NEJ til en benzintank tæt på et vandindvindingsområde ved den kommende NETTO-butik.

"At vi skiltede med vores holdning – at organisationen turde være lidt mere provokerende, at organisationen tog et aktuelt emne op i samarbejde med byrådsmedlemmerne, der med stor ildhu drøftede temaet med de mange forbipasserende – DET gav pote. Det var en succes," konstaterede Michael Aakjær.

"Bestyrelsens opfordring til fremtiden skal derfor være, at organisationen før aktiviteterne i de forskellige byer har drøftelser med politikerne – prikker til dem og tager de politiske emner op, således vores fremmøde kan skabe mere liv og debat."

Organisatorisk værnepligt

Aakjær kom også ind på et tema, der har ligget bestyrelsen meget på sinde: ”Organisatorisk værnepligt for de afgående byrådskandidater.”

"Hvorfor ikke forsøge at holde de afgående eller afgåede politikere tættere til organisationen? De har både en enorm viden, og de har holdninger. De vil være et aktiv og være med til at udvikle vores politik. Jeg ville ønske, at de kandidater som ikke blev genvalgt, eller de som ikke opnåede valg, at de i stedet for at forvitre ud i skyggerne - måske frem til næste valg - i stedet ville forpligtige sig på at gøre en indsats for bestyrelsen, for organisationen."

"Jeg er dermed meget enig i den kritik af de 'gamle kandidaters' usynlighed som blev fremført på et af vores møder i 2018 - Vi har brug for jer ikke kun i byrådet, men også i organisationen."

I januar 2018 var Aakjær forventningsfuld i forhold til medlemstal. Han håbede på fremgang men frygtede det værste. "Lad mig sige det således. Vi holder medlemstallet., Det kan se ud til, at ca. 175 medlemmer er der vi skal ligge i partiforeningen i Syddjurs Vest. Men vi skal da fortsat have ambitioner om mange flere medlemmer."

Publiceret 16 February 2019 11:18