Lotte Jensen, direktør i Up Front Europe, udarbejdede i 2014 en ansøgningsstrategi og et prospekt for et kommende velkomstcenter, på bestilling af Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse. Arkivfoto

Lotte Jensen, direktør i Up Front Europe, udarbejdede i 2014 en ansøgningsstrategi og et prospekt for et kommende velkomstcenter, på bestilling af Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse. Arkivfoto

Velkomstcenter: Lokalt fundraisingbureau løste to bestillingsopgaver for Nationalparkbestyrelsen

Lotte Jensen, direktør for Up Front Europe, udarbejdede en ansøgningsstrategi og siden et prospekt for et velkomstcenter ud for Kalø Slotsruin

Af
Lars Norman Thomsen

VELKOMSTCENTER Det er ikke korrekt, hvad bestyrelsesformand for Nationalpark Mols Bjerg, Jørgen Blach, tidligere har fortalt til Lokalavisen, at der ikke har været gjort forsøg på at rejse fondsmidler, såkaldt fundraising, til et kommende velkomstcenter ud for Kalø Slotsruin.

Rent faktisk blev det lokale fundraisingbureau, Up Front Europe, i Hornslet, i foråret 2014 engageret til at hjælpe med at rejse penge til et velkomstcenter.

"Jeg havde et møde med daværende bestyrelsesformand Erling Post og sekretariatsleder Mika Leth-Pedersen i starten af april 2014 i Nationalparkens sekretariat på baggrund af en henvendelse fra en af de to. Jeg kan ikke huske, hvem af dem, der kontaktede mig,," fortæller direktør Lotte Jensen, Up Front Europe.

"Her aftalte vi, at jeg skulle lave et oplæg til ansøgningsstrategi og et prospekt, hvis bestyrelsen ville bakke op."

Det gik Erling Post og Mika Leth-Pedersen videre med til bestyrelsen, der inden for en ramme på 75.000 kroner godkendte, at Lotte Jensen fik til opgave at hjælpe processen i gang, men ikke nødvendigvis forestå selve fundraisingen.

Det fremgår af bestyrelsesreferatet fra 27. maj 2014.

"Jeg ved, at der efterfølgende var kontakter til Realdania, men de havde andre planer ved Kalø den gang med en trappe op til borgtårnet på ruinen," husker Lotte Jensen.

Ikke en fiasko

Da Lotte Jensen blev bedt om at løse et par konkrete opgaver af Nationalparkbestyrelsen, var der heller ikke arkitekttegninger af et muligt velkomstcenter at forholde sig til.

"Det var først senere, at bestyrelsen valgte at udskrive en arkitektkonkurrence, hvor udkommet blev det forslag, som vi kender i dag," siger Lotte Jensen, der ikke har løst opgaver siden for Nationalparken.

Hun afviser, at det var spild af penge at bede hende om at lave et oplæg til ansøgningsstrategi og et prospekt.

"Det kunne allerede den gang have ført til, at forskellige fonde var kommet tidligt med i processen, og mit arbejde, vil jeg mene, kan bruges til den fundraising-proces, der nu går i gang, når lokalplanen for et nyt velkomstcenter er godkendt i byrådet," siger direktøren for Up Front Europe.

Lotte Jensen tror fortsat på, at det vil være muligt at rejse de nødvendige fondspenge til et velkomstcenter, selvom den folkelige modstand mod projektet er så højlydt, som den er.

"Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det vil lykkes at rejse de nødvendige midler, men det er selvfølgelig klart, at det kræver et stykke arbejde, fordi de store fonde også vil vurdere og skal overbevises om, at der er den nødvendige opbakning til et nyt velkomstcenter."

Publiceret 16 February 2019 18:00