Friheden til at bruge munden, men ikke friheden til at begrænses andres frihed var det bærende princip for de unge mennesker ved sidste uges Ungerigsdag, så de tre politiske mentorer, Jan Fischer, Christian Haubuf og Riber Hog Anthonsen, kun kunne nikke bifaldende. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Friheden til at bruge munden, men ikke friheden til at begrænses andres frihed var det bærende princip for de unge mennesker ved sidste uges Ungerigsdag, så de tre politiske mentorer, Jan Fischer, Christian Haubuf og Riber Hog Anthonsen, kun kunne nikke bifaldende. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Ungerigsdag: Grundtvig ville have frydet sig

Grundtvigs princip: "Munden fri og hænderne bundet" kom smukt til udtryk på Ungerigsdag på Rådhuset i Ebeltoft

Af
Lars Norman Thomsen

UNGERIGSDAG En af hjørnestenene i et stærkt demokratisk system er en bred folkelig deltagelse - hvor stemmeberettigede borgere deltager engageret i den politiske debat og samtale.

Professor Hal Koch formulerede det umiddelbart efter 2. verdenskrigs afslutning i sin berømte bog' Hvad er demokrati?' således:

"Demokrati er ikke blot er en styreform men en livsform."

Dansk Ungdoms Fællesråd tog tråden op efter Koch i 1995 i 'Tag del i fremtiden':

”Demokrati som livsform og ideal er noget, hver ny generation skal tilegne sig. Det er afgørende for at fastholde udviklingen af Danmark som et demokratisk samfund, at der ikke alene gøres en stærk indsats for at fastholde den stærke folkeoplysningstradition, men at flere unge også motiveres til at engagere sig i den politiske offentlighed – så de kan møde hinanden og politikerne i den politiske samtale om deres fælles fremtid.”

Professor K.E. Løgstrup, der boede sine sidste leveår i Hyllested Bjerge, mindede i 1970'erne, midt i en isme-tid, daværende undervisningsminister Ritt Bjerregaard (S) om, at demokrati ikke var nogen isme, livsform eller trossag, men blot en skikkelig måde at være uenig på.

Levende debat

På Ungerigsdag i og omkring byrådssalen på Råhuset i Ebeltoft var det mest professor Løgstrups måde at anskue demokratiet på, der kom til udtryk.

Det var anden gang Syddjurs Kommune afholder en ungerigsdag med deltagelse af skolernes elevråd, ungdomsrådet DEMO-rådet og med byrødderne som mentorer. Dagen bød på gruppearbejde, politisk debat og rådgivning fra det siddende byråd.

Lokalavisen overværede i en god time en debat mellem en række uge og tre politikere Christian Haubuf og Jan Fischer (begge S) og Riber Hog Anthonsen (V), hvor lysten til at sige noget var stor hos de unge, men lige så meget evnen til at lytte.

"Her kan man virkelig mærke, at man har mulighed for at gøre en forskel," som Thorbjørn Vestergaard, elevrådsformand på Aadalsskolen formulerede det.

"Vi har skullet forhandle om fordelingen af 50.000 kroner til bedre aktiviteter på skolerne i frikvarterer og pauser, og lige pludselig bliver man tvunget til at argumentere og tage stilling til, hvilke projekter, der bør på få en chance, og jeg fandt da ud af, at der var andre skoler, hvor behovet var større end på Aadalsskolen," sagde Thorbjørn Vestergaard.

Imponeret over de unge

Christian Haubuf var imponeret over de unges måde at gå til dagens arbejde på, og han var ikke bleg for at indrømme, at han og de øvrige politikere i byrådet kunne tage ved lære.

"Jeg er vildt imponeret over den forståelse, som de unge har for hinandens projekter. Vi voksne politikere kan lære af de unge og deres måde at snakke sammen på og lytte. Det giver mulighed for, at forslag fra modparten ikke bare afvises, men tværtimod fremmes på bekostning af ens eget projekt. Det sker meget sjældent i byrådspolitik," sagde Christian Haubuf.

23.000 til Mørke

Det lykkedes de unge i et afsluttende plenum-møde i byrådssalen at forhandle sig frem til en fordeling af de på forhånd tildelte 50.000 kroner til frikvarters- og pauseaktiviteter på skolerne.

Op til Ungerigsdagen var der afviklet workshops med elevrådene på skolerne. Fra de lokale workshops indkom 14 projektforslag.

De fire vindende forslag blev:

    10.000 kroner til Kolind Centralskole (hyggerum for udskolingen)

    7.000 kroner til Thorsager skole (udeområde til ældre elever og grafittidekoration på tilbygning)

    23.000 kroner til Mørke skole (orangeri/drivhus)

    10.000 kroner til Rosmus skole (skolegården)

Dagen blev afviklet af Syddjurs Ungdomsskole, #Ung-Syddjurs.

Publiceret 18 February 2019 08:20