Carsten Skivild, formand for Rønde Distriktsråd, ser frem til, at Plejehjemmet i Rønde Midtby åbner til juni og ligeledes ny seniorboliger på hjørnet af Vagtelvej og Hovedgaden.

Carsten Skivild, formand for Rønde Distriktsråd, ser frem til, at Plejehjemmet i Rønde Midtby åbner til juni og ligeledes ny seniorboliger på hjørnet af Vagtelvej og Hovedgaden. "Men der er behov for endnu flere lejeboliger i Rønde," siger Distriktsrådets formand.

Skivild: Stort behov for nye eje- og lejeboliger i Rønde

Rønde Distriktsråd har sagt til Syddjurs Kommune, at man i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen for det nye Rema 1000 bør henstille til Rema 1000´s bygherre at bygge en 1. sal med lejligheder

Af
Lars Norman Thomsen

RØNDE Det nye Plejehjem er nu ved at være færdigt sammen med de nye offentlige faciliteter. Det bliver en attraktiv og stor arbejdsplads, som Rønde får meget glæde af, forudså Carsten Skivild, formand for Rønde Distriktsråd, på sidste uges generalforsamling.

I forbindelse me byggeriet bliver der også bygget seniorboliger på hjørnet af Vagtelvej og Hovedgaden.

"Vi glæder os over, at der kommer mange nye lejeboliger i byen," sagde Carsten Skivild, som også have signaleret til Syddjurs Kommune, at er var behov for langt flere boliger i Rønde.

Rema 1000

"Vi har sagt til Syddjurs Kommune, at man i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplanen for det nye Rema 1000 bør henstille til Rema 1000´s bygherre, at bygge en 1. sal med lejligheder, lige som der er på Nettos bygning."

"Rema 1000 har lige lavet en forretning i Silkeborg, og her har de bygge boliger på 1. sal. Vi håber derfor, de gør det samme i Rønde."

Syddjurs Kommune er også blevet gjort opmærksom på af Rønde Distriktsråd, at de lejeboliger, der er afsat på østsiden af de nye offentlige faciliteter, bør have afsat et større grundareal. Især hvis der ikke bliver bygget lejligheder ovenpå Rema 1000.

"Lejlighederne bør bygges med to værelser samt køkken og bad, hvilket der er stor efterspørgsel efter af unge og enlige," lød det fra Carsten Skivild.

Distriktsrådet har også påtalt overfor Syddjurs Kommune, at de har givet tilladelse til at ændre lokalplanen for den private lodsejer i Rønde Nord fra tæt lavt byggeri til parcelhusgrunde.

Fældning af vejtræer

Syddjurs Kommunes forsøg ud i træfældning fik også en kommentar med fra Distriktsrådets formand.

"Vi opdagede, at Kommunen havde fældet næsten alle vejtræer fra Rønde til Bjødstrup, og at der var sat skilte op ved Molsvej, som indikerede, at de også ville til at fælde træer her.

"Vi kontaktede Syddjurs Kommune og aftalte, at de der skal fælde træer på Molsvej, må gøre det i samarbejde med Naturstyrelsen, som har mere forstand på hvilke træer, der er på vej til at gå ud, og derfor skal fældes af hensyn til trafiksikkerheden. Dette er nu sket til, og vi tror at dette samarbejde kan fortsætte."

Velkomstcentret

Det planlagte Velkomstcenter ved Kalø fik naturligvis også et par ord med på vejen.

"Der har ikke været tvivl om, at vi har været fortalere for Velkomstcentret fra starten af, og det er vi stadig," fastslog Carsten Skivild, der som mange andre afventer byrådets godkendelse af lokalplanen.

"Det glædede os meget, at Danmarks Naturfredningsforening har givet udtryk for, at de ikke har noget imod af Velkomstcentret kommer til at ligge ved siden af Hack Kampmanns Hus. Det, der er uenighed om er, hvor parkeringspladsen skal placeres - men det må der kunne findes en løsning på," lød det optimistisk fra Carsten Skivild.

FAKTA

  Carsten Skivild, Karen Andreasen, Ejner Christensen og Torben Lave blev genvalgt til bestyrelsen

  Geert Hallberg blev genvalgt til revisor.

  Efterfølgende konstituerede forretningsudvalget sig som følger:

  Carsten Skivild – formand

  Ejgil Møller – næstformand

  Ejner Christensen – kasserer

  Karen Andreasen – referent

  Torben Lave – it-ansvarlig

Publiceret 13 March 2019 21:19