Alternativets Mette Refshauge Foged (tv.), der her ses sammen med Gustav Bielefeldt, Konservative Syddjurs, under valgkampen i 2017, kæmper ufortrødent videre for at få sat en grøn dagsorden i byrådet understøttet af primært Enhedslisten og SF. Foto: Lars Norman Thomsen

Alternativets Mette Refshauge Foged (tv.), der her ses sammen med Gustav Bielefeldt, Konservative Syddjurs, under valgkampen i 2017, kæmper ufortrødent videre for at få sat en grøn dagsorden i byrådet understøttet af primært Enhedslisten og SF. Foto: Lars Norman Thomsen

CO2-regnskab: Byrådet skal vise et godt eksempel

Forslag fra Alternativet og Enhedslisten om, at Syddjurs Kommune lægger sig i selen for at begrænse brugen af flyrejser og generelt reducere klimabelastningen ved transport i forbindelse med kommunale arrangementer

Af
Lars Norman Thomsen

LOKALPOLITIK I denne byrådsperiode har venstrefløjen repræsenteret ved Enhedslisten, Alternativet og SF gjort det til en vane at diskutere politik direkte i byrådssalen uden, at det pågældende tema har været forbi et politisk udvalg, som det ellers er sædvane.

Derfor er debatten på selve byrådsmødet altid mundet ud i ros fra de øvrige partier, men med en ledsagende bemærkning om, at forslaget lige skal 'kvalificeres' yderligere ved at komme i udvalg først.

Dermed får embedsværket mulighed for at få fingrene i forslaget og vurdere primært juraen, de økonomiske konsekvenser og komme med en indstilling, før forslaget måske ender i byrådssalen igen.

Tænk på klimaet

Sådan går det igen onsdag aften, ellers må De, kære læser, kalde Deres skriverkarl for Mads?

Alternativet og Enhedslisten repræsenteret ved hver deres byrådsmedlem, Mette Refshauge Foged og Jesper Yde Knudsen, har nemlig stillet forslag om, at byrådsmedlemmer og kommunens medarbejdere skal til at tænke sig om, når de vælger transportform til møder, konferencer og studieture.

Selvfølgelig med tanke på klimaet, så eksempelvis bruge af flyrejser og solokørsel i egen bil reduceres mest muligt.

"Vi har i Syddjurs et mål om at nedbringe klimabelastningen, herunder udledning af CO2 mest muligt. Flyrejser har en særlig høj klimabelastning, og derfor bør flyrejser begrænses og erstattes med mindre klimabelastende transportformer, der hvor det er muligt. Her må Byrådet også selv vise et godt eksempel og vælge de mindst klimabelastende transportformer i forbindelse med kommunale møder, konferencer og studieture," skriver Alternativet og Enhedslisten i en fælles motivation for at bringe forslaget på byrådets dagsorden.

Lige til højrebenet

Det er svært at pege på et eneste byrådsmedlem - minus måske den snart forhenværende DF'er Per Dalgaard som altid har haft det svært med venstrefløjens måde at diskutere CO2-regnskab på - som ikke vil kunne bakke op om Alternativet og Enhedslistens forslag.

Bæredygtighed, klimadagsorden og grøn energi står opført på samtlige partiers top ti, så alle vil bakke op, men bede om at få kvalificeret forslaget i et udvalg og måske endog give det videre til det §17.4 udvalg (Bæredygtighedsudvalg) med ti eksperter og fem politikere, der netop har startet sit virke.

Forslagsstillerne henviser i øvrigt til den såkaldte 'Fredensborg-model'.

Her har byrådet vedtaget, at man vil bruge 200.000 kroner på at plante nye træer i kommunen for at kompensere i CO2-regnskabet for de flyrejser som politikerne og medarbejdere foretager. Ifølge et SAS-regnestykke siger en tommelfingerregel, at en kubikmeter rent træ i gennemsnit indeholder én tons CO2.

Publiceret 19 March 2019 11:30