F.v. God stemning efter mødet, hvor alle fortsætter arbejdet med at få genåbnet en daglig færgeforbindelse mellem Ebeltoft og Odden. Foto: Anette Bonde.

F.v. God stemning efter mødet, hvor alle fortsætter arbejdet med at få genåbnet en daglig færgeforbindelse mellem Ebeltoft og Odden. Foto: Anette Bonde.

Mols-Linien: Nye rederier skal spørges

Der er ikke umiddelbart bid hos Mols-Linien eller Stena Line for at få dem til at drive færge fra Ebeltoft, så jagten efter et rederi fortsætter

Af
Anette Bonde

færgefart "Fortrøstningsfuld", "Meget optimistisk", "Utålmodig" og "Vi kunne ikke have fået et bedre udfald med fuld opbakning fra borgmesteren og de tre folketingspolitikere".

Det var de umiddelbare reaktioner hos medlemmer af styregruppen for Daglig Sejlads mellem Ebeltoft og Odden mandag eftermiddag. Gruppen havde sammen med borgmester Ole Bollesen mødtes med de tre Djurslandvalgte folketingspolitikere Leif Lahn (S), Britt Bager (V) og Kim Christiansen (DF) i en tete a tete på rådhuset i Ebeltoft. Der var enighed om at arbejde videre med planerne om at få en daglig færgeforbindelse, og indsatsen vil derudover koncentrere sig om at få forbedret vejen mellem Feldballe og Ebeltoft, rute 21, og få en omfartsvej uden om Ebeltoft.

Spørger andre rederier

Styregruppen for Daglig Sejlads mellem Ebeltoft og Odden etablerede sig i 2015, da Mols-Linien droppede den daglige færgefart. Gruppen har således været i gang i nogle år. Ved et tidligere møde med folketingspolitikerne blev det aftalt, at styregruppen skulle få lavet en undersøgelse med dokumentation for behovet, mens Ole Bollesen skulle sondere interessen hos rederier.

Ved mødet mandag eftermiddag stillede styregruppen med resultaterne af undersøgelsen, der påpeger at der under visse forudsætninger vil være økonomisk basis for sejlads. Analysen tager udgangspunkt i, at priser, sejlplan, service etc. matcher de alternative ruter mellem Vest- og Østdanmark, dvs Molslinjen fra Aarhus og turen til lands over Fyn.

Ole Bollesen kunne fortælle, at hverken Stena Line eller Mols-Linien er interesseret. Han vil nu gå videre til Scandline og det tyske rederi Förde Rederei.

Penge i Ønskepuljen

I den aktuelle fase er der mange løse tråde endnu. Skal man satse på tungere trafik eller bare personvogne og persontransport? Priser? Omfartsvej, og hvilken rute? Hvad siger byrådet til tung trafik igennem Ebeltoft, hvis ikke man får en omfartsvej?

Britt Bager slår fast, at man endnu er i den indledende fase, men at de tre folketingspolitikere står sammen, blandt andet i at forsøge at få finansieret forbedringen af rute 21 gennem den Ønskepulje på cirka 7 mia. kroner, som endnu er 'ledig' i Transportministeriets kasse.

"Som valgt her vil jeg kæmpe for færgen og for at mulighederne for at komme hertil bliver så gode som muligt. Det er ikke kun vigtigt for Ebeltoft men for hele Djursland, både erhverv, turisme og den almindelige borger, der skal med færge."

Finde et rederi

Kim Christiansen ser den største udfordring i at finde et rederi. Han er åben overfor, at man måske nedjusterer kapaciteten og mere satser på personbiler og personer og ikke så meget lastbiler. Og måske også færre ture, for eksempel en daglig dobbelttur morgen og aften og flere i turistsæsonen. Og så må man selvfølgelig også afvente, hvad et eventuelt rederi ønsker.

"Hvis vi kan være heldige at få nogle til at sejle, kan vi ikke bestemme hvad de skal."

Med hensyn til rute 21 ser Kim Christiansen det i første omgang som mest realistisk med mindre tiltag, der kan løse op for trafikken i form af bedre overhalingsmuligheder.

Nej til Molslinjen

Leif Lahn erkender, at det er en stor opgave at finde et rederi. Mols-Linien har han opgivet, så der må søges andre muligheder. Med hensyn til vejene vil han i første omgang forsøge at løfte rute 21.

"Det ville selvfølgelig være lettere at løfte rute 21, hvis vi havde haft en færge. Men først rute 21, så må vi derefter se om vi kan finde penge til omfartsvejen."

I arbejdstøjet

Opgaven fremover for Syddjurs Kommune bliver at arbejde videre med omfartsvejen og få indkredset de største barrier på rute 21.

Styregruppen vil bistå med udformning af ansøgninger til Ønskepuljen. Her vil man blandt andet fremhæve vejens betydning for lufthavnen, arbejdskraft til og fra Aarhus og turismen.

Publiceret 19 March 2019 14:37