Lars Norman Thomsen

Lars Norman Thomsen

Kommentar: Drømmen om Djursland

Af Lars Norman Thomsen, lokalredaktør:

KOMMENTAR "Hvad lever I af i Syddjurs. Man ser jo ikke en eneste fabrik i miles omkreds, når man kører rundt i kommunen," lød det spørgende fra en Norddjurs politiker til et arrangement, jeg var til i søndags.

Jeg svarede noget i retning af, at Norddjurs Kommune jo er en produktionskommune, mens Syddjurs Kommune primært er en pendlerkommune.

Bare tjek statistikkerne. Forskellene de to kommuner imellem er blevet mere markante på mange og afgørende parametre siden kommunesammenlægningerne i 2007, hvor drømmen om et samlet Djursland fortsat ikke var en fjern tanke hos mange, primært på det nordlige Djursland.

I dag er kulturforskellene store mellem nord og syd. For 10-15 år siden var det slet ikke så udtalt, men i dag er der himmelvid forskel , fysisk og mentalt, på eksempelvis Glesborg og Rønde.

Derfor hører man også kun på skåltaleniveau, at en forenet Djursland fortsat er en politisk dagsorden.

Den er død og begravet for længst. Urbaniseringen har medført, at det er nærheden til Aarhus, der er afgørende for Djursland.

Her har man i Syddjurs indlysende geogafiske fordele i forhold til både bosætning og infrastruktur.

Så selv om Norddjurs rent økonomisk viste sig at langt bedre polstret ved de to Djurslands kommuners begyndelse i 2007, så er det modsatte tilfældet nu.

Syddjurs blev tvunget på et tidligt tidspunkt til at lave de strukturforandringer og rationaliseringer af driften, som Norddjurs aldrig fik sat i værk i samme omfang.

Stort set alle borgere i Syddjurs er i dag Aarhus-vendte, hvor de i tidligere tider havde retning mod Grenaa. Bare se på, hvor de unge vælger uddannelse. En af grundene til, at Viden Djurs valgte at etablere handelsgymnasium i Rønde, og sikkert udvider forretningen her fra næste skoleår.

Hvis de unge ikke vil komme til os, må vi komme til dem, lød devisen fra ledelsen hos Viden Djurs.

Det hedder omstillingsparathed eller at være proaktiv på management-dansk. Måske også en af forskellene på Norddjurs og Syddjurs anno 2019.

Publiceret 24 March 2019 19:30