Ebeltoft Distriktsråd skruer op for blusset

Flere medlemmer i bestyrelsen skal hjælpe med at skabe mere synlighed

Af
Lars Norman Thomsen

EBELTOFT Ebeltoft Distriktsråd har holdt generalforsamling i auditoriet på Fregatten efter et år med omstilling og udvikling.

I et forsøg på at give den traditionelle generalforsamling ny energi, begyndte aftenen med tre temadiskussioner, hvor byens udfordringer inden for tilflytning, infrastruktur og børn og unge blev diskuteret.

"Det seneste år har vi brugt meget energi på at omlægge vores arbejde til at blive mere borgerinddragende, og i aften har vi netop oplevet, hvordan aktive borgere har både kreative og kompetente løsninger på vores alles udfordringer," fortæller den nyvalgte formand for Ebeltoft Distriktsråd Camilla Rønde i en pressemeddelelse.

Under bestyrelsens beretning blev der fortalt om samarbejdet med kommunen omkring Ebeltoft i Udvikling, der snart tager fart, rådets borgerworkshop i sensommeren blev evalueret, ligesom arbejdet med Ebeltoft for Livet i Distriktsråds regi blev endeligt afrundet.

En øget synlighed og et tydeligt formål er nogle af de ting, som rådet har arbejdet med de seneste måneder, men som i høj grad kommer til at fylde arbejde i det kommende år.

Skulle vælge seks nye

På generalforsamlingen var der også valg til bestyrelsen, hvor der denne gang skulle vælges seks bestyrelsesmedlemmer ind.

Det sker efter, at der tidligere på foråret blev holdt en ekstraordinær generalforsamling for at udvide kapaciteten i rådet og på den måde at nå flere af de ting, som rådet gerne vil.

"Som distriktsråd har vi mange ambitioner, men vi har også måtte sande i løbet af det sidste år, at de frivillige timer ikke altid slår til, og derfor vil vi gerne åbne for flere gode kræfter, der har lyst til at engagere sig," fortæller Camilla Rønde i pressemeddelelsen.

I alt blev tre nye ansigter valgt ind, henholdsvis Pernille Arborg og Leif Møller Nielsen, der begge blev valgt ind for en to-årig periode samt Arne Gynther, der er ny suppleant. Pernille Arborg blev ved konstitueringen valgt som ny næstformand.

Formand takkede af

Den afgående formand Søren Høg, der det seneste år har ledet distriktsrådets udvikling, vil nu fokusere sin energi på sit politiske virke.

"Det har været et spændende år for mig som formand, hvor vi har genstartet distriktsrådet og forsøgt at give plads til nye ideer og arbejdsformer til gavn for Ebeltoft. I mine øjne har vores positive samarbejde i bestyrelsen og viljen til nytænkning banet vejen for de kommende års udvikling," udtaler Søren Høg i pressemeddelelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen og består nu af Camilla Rønde (formand), Pernille Arborg (næstformand), Jens Holt Poulsen (kasserer), Ida Mahler (sekretær), Hanne Sloth, Leif Møller Nielsen, Henrik Skovbjerg, Henrik Søgaard, Ole Bjerregaard samt Arne Gynther (suppleant).

jesl

Publiceret 15 April 2019 12:52