Det vindende hold fra Marienhoffskolen (fra v.): Mathias Møller (med vinderpokalen), Emilie Bjerregaard, Rebekka Thomsen og Oskar Zacho. Foto: Viden Djurs

Det vindende hold fra Marienhoffskolen (fra v.): Mathias Møller (med vinderpokalen), Emilie Bjerregaard, Rebekka Thomsen og Oskar Zacho. Foto: Viden Djurs

Kalø: 300 friske elever dystede om at løse små håndværkeropgaver

Marienhoffskolen løb med sejren i Mini-Skills 2019 for måske kommende EUD10-elever på Kalø

Af
Lars Norman Thomsen

KALØ Kalø Økologiske Landbrugsskole var i sidste uge hjemsted for 300 elever i 6. klasserne fra folkeskolerne i Syddjurs som med instruktion fra EUD10-elever i tre dage dystede om en finaleplads i Mini-Skills 2019. (EUD = ErhvervsUDdannelser).

I løbet af de tre dage blev eleverne, via en række små håndværksopgaver, introduceret til et udpluk af de i alt 102 erhvervsuddannelser, der findes inden for de fire hovedområder:

  Fødevarer, jordbrug og oplevelser

  Kontor, handel og forretning

  Omsorg, sundhed og pædagogik

  Teknologi, byggeri og transport

Finalen fandt sted onsdag - og her dystede vinderholdene i discipliner på tid - med klassekammeraterne som opbakning. Efter en intens kamp løb elever fra Marienhoffskolens 6. b. med sejren og titlen som Mini-Skills mestre 2019.

Vælg erhvervsudddanelse

Målet med Mini-Skills 2019 er naturligvis så tidligt som muligt at tune skoleelever ind på en erhvervsuddannelse.

Det er Viden Djurs, der har ansvaret for EUD10 i Syddjurs som har hjemsted på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Syddjurs Kommune og Viden Djurs indgik i 2015 en samarbejdsaftale, som siden er blevet fornyet.

I kontrakten er der fastsat en minimumsgrænse for at starte op på 15 unge, men denne grænse har reelt været uaktuel, idet søgningen til EUD10 i hvert skoleår har ligget i intervallet 40-52, og det ser ud til at ville fortsætte.

Regeringen har sat et mål om, at 25 procent af de unge skal søge erhvervsuddannelserne i 2020, og i 2025 skal andelen være på 30 procent.

Syddjurs Kommune er mere ambitiøse end regeringen. I Syddjurs er målet, at mindst 28 procent af en årgang vil vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

FAKTA

Miniskils

Miniskills afholdes som en del af et overordnet projekt Smartskills.nu, der er støttet med i alt 20 mio. kroner fra Region Midtjylland og EU's Socialfond.

Projektet skal være medvirkende til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse

Smartskills.nu arbejder med 3 indsatsområder:

  Kendskabet til erhvervsuddannelserne

  Valg af erhvervsuddannelse

  Flere praktikpladser

Publiceret 15 April 2019 12:32