Lars Norman Thomsen

Lars Norman Thomsen

Kommentar: Velkomstcenter - en uskøn og mudret omgang

Af
Lars Norman Thomsen

lokalredaktør:

"Politikerne i Syddjurs Byråd kan passende benytte påskedagene til at gå i hver deres lønkammer og overveje, om de har levet op til forventningerne i den proces, der er gået forud for vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg for et måske kommende velkomstcenter eller besøgscenter ud for Kalø Slotsruin på en grund ejet af den danske stat.

"Kommunens rolle er at udarbejde en lokalplan som sikrer gode rammer for projektet, og som gør Nationalparkens videre dialog med Naturstyrelsen og Fredningsnævnet mulig," slog borgmester Ole Bollesen (S) på et tidligt tidspunkt fast i et indlæg i Lokalavisen.

Borgmesteren mindede ved samme lejlighed om, at etableringen af et velkomstcenter er i tråd med den gældende kommuneplan fra 2016. Heri står der , at et velkomstcenter for Nationalparken vil styrke Syddjurs Kommunes position på turismeområdet, og at kommunen ønsker, at skabe de bedste mulige rammer for etableringen.

Altså en klar arbejdsdeling. Projektmager Nationalpark Mols Bjerge repræsenteret ved sin bestyrelse har anmodet Syddjurs Kommune om at udarbejde en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Selve projektdelen med velkomstcentret er Nationalparkens gebet - ikke kommunens eller politikernes. Sådan har det bare ikke været. Det har været stort set umuligt at finde ud af, hvem der har været byråd og hvem der har været projektmager.

Nuvel er der selvfølgelig grænseflader, når politikere skal tage stilling til en lokalplan, men de skal ikke tage stilling til projektet som sådan.

Der er i tidernes løb lavet et utal af lokalplaner, hvor det berammede projekt endnu ikke er blevet til noget.

At kommunen har haft svært ved at sammenblande tingene, gik allerede galt ved borgermødet i Rønde Idrætscenter i november 2018, som havde som hovedoverskrift: 'Præsentation af lokalplanforslaget'. Alligevel optræder Nationalpark Mols Bjerge på mødeindkaldelsen og får lejlighed til via sin sekretariatschef i et langt indlæg at gå i detaljer med velkomstcentrets muligheder og lyksaligheder. "Det handler kun om lokalplanforslaget," måtte ordstyreren minde om flere gange. Javel, men hvorfor så mudre tingene sammen? Ved samme lejlighed åbenbaredes det også for alvor, at Nationalparkens bestyrelse har valgt at være tavse og afvise at debattere i offentlige sammenhænge. Måske er netop bestyrelsens totale tavshed årsag til, at flere politikere har følt sig kaldet til at lovsynge velkomstcentret? Man kan med god ret spørge: Vil bestyrelsen have dette velkomstcenter?"

Publiceret 16 April 2019 19:00

SENESTE TV