Ældreminister i Syddjurs, Jan Fischer (S), formand for Udvalget for Sundhed, Ældre og Social (SÆ-udvalget), har fået over 3 mio. kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet til et forsøgsprojekt med frit valg om rehabilitering i relation til ældre borgere. Foto: Lars Norman Thomsen

Ældreminister i Syddjurs, Jan Fischer (S), formand for Udvalget for Sundhed, Ældre og Social (SÆ-udvalget), har fået over 3 mio. kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet til et forsøgsprojekt med frit valg om rehabilitering i relation til ældre borgere. Foto: Lars Norman Thomsen

Frit valg: Godt 3 mio. til Syddjurs fra Thyra Frank

Syddjurs har fået tilsagn fra Ældreministeren til at gå i gang med projekter, der skal styrke den ældre borgers frie valg

Af
Lars Norman Thomsen

FRIT VALG Sydjurs er en af de syv kommuner, der får støtte til forsøgsprojekter, som skal give ældre borgere styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.

Pengene er afsat med finansloven for 2018 og skal være med til at samle viden om, hvordan det frie valg kan styrkes på bl.a. rehabiliteringsområdet.

Ældre borgere skal sikres mere selvbestemmelse, når det gælder valg af leverandør af rehabiliteringsforløb. Derfor har regeringen sammen med Dansk Folkeparti afsat midler til forsøgsprojekter, der skal give ældre borgere øget frit valg inden for rehabilitering.

Det kan for eksempel betyde, at der bliver færre forskellige medarbejdere i borgerens hjem, som man ved, er vigtigt for den enkelte borger.

Godt 18 mio.

Målet med rehabilitering er at give ældre mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne.

Siden 1. januar 2015 har kommunerne været forpligtet til at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, inden en borger tildeles hjemmehjælp, hvis de vurderer, at borgerens funktionsevne kan forbedres og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp. Kommunerne er dog ikke forpligtet til at tilbyde borgerne frit valg af leverandører.

Syddjurs og de andre seks kommuner får tilsammen godt 18 mio. kr. fra puljen til konkrete projekter, der skal afprøve modeller for at styrke ældre borgeres mulighed for at vælge leverandør af rehabiliteringsforløb efter egne ønsker.

”Vi ved, at de ældre er rigtig glade for det frie valg. Samtidig ønsker mange at benytte den samme leverandør, som de har til hjemmehjælp, når de skal i gang med et rehabiliteringsforløb. Men det kan ofte være vanskeligt for særligt de små leverandører at levere de mere komplekse rehabiliteringsforløb, der kræver en bredere palet af kompetencer og mere specialiserede fagligheder. Derfor synes jeg, at det er rigtigt positivt, at de syv kommuner nu får midler til at afprøve, hvad der virker og i hvilke situationer,” udtaler ældreminister Thyra Frank i en pressemeddelelse.

Spot på Syddjurs

Hun tilføjer: ”Der er kommet mange gode forslag til, hvordan vi kan styrke de ældres frie valg. For eksempel vil Syddjurs Kommune bl.a. gennemføre kompetenceudvikling af de private leverandører samt ansætte en forløbsansvarlig terapeut, som primært skal samarbejde med de private leverandører for at styrke det tværfaglige samarbejde. Det håber jeg, de lykkes med – og at flere kommuner vil lade sig inspirere af både dette og de seks andre projekter, der i denne omgang har fået tildelt penge til at udvikle det frie valg på rehabiliteringsområdet”.

Tidligere har Frederikssund, Odense og Struer i alt modtaget 11 mio. kr. til forsøgsprojekter med frit valg på rehabilitering.

Forsøgsordningen er del af regeringens udspil ”Frit valg – bedre sammenhæng”, som skal styrke borgernes frie valg på ældreområdet ved at afprøve nye former for frit valg og inddragelse af private leverandører.

Følgende kommuner modtager nu midler fra puljen:

  • Esbjerg Kommune: 3.056.440 kr.
  • Syddjurs Kommune: 3.026.958 kr.
  • Ringsted Kommune: 3.502.099 kr.
  • Vejle Kommune: 4.508.115 kr.
  • Faxe Kommune: 2.093.500 kr.
  • Frederikssund Kommune: 563.675 kr.
  • Odense Kommune: 1.453.600 kr.

Publiceret 14 May 2019 22:00

SENESTE TV