Syddjurs borgmester Ole Bollesen forudser, at en økonomiaftale mellem KL og regeringen forsinkes af det forestående Folketingsvalg. Arkivfoto

Syddjurs borgmester Ole Bollesen forudser, at en økonomiaftale mellem KL og regeringen forsinkes af det forestående Folketingsvalg. Arkivfoto

Valget forsinker aftale om kommunernes 2020-økonomi

Syddjurs borgmester Ole Bollesen forventer, at tidsplanen for næste års budgetlægning bliver skubbet på grund af valget

Af
Lars Norman Thomsen

FV 2019 Folketingsvalget betyder, at aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om betingelserne for kommunernes økonomi i 2020 sikkert bliver forsinket.

Sidste år var aftalen i hus 7. juni, men det kommer den ikke i år.

"Uanset om der kommer et regeringsskifte eller ej, hvad jeg selvfølgelig håber, så kan jeg godt frygte, at vi kommer et godt stykke hen på sommeren, før vi har en aftale at forholde os til," siger Ole Bollesen.

Det kan pille ved den køreplan, som byrådet har vedtaget for Budget 2020.

I henhold til køreplanen er en del af temamødet forud for byrådsmødet 26. juni afsat til, at embedsværket gennemgår aftalen mellem KL og regeringen om konditionerne for kommunernes budgetlægning.

Budgetpres

Selv om partierne i valgkampen har været flittige til at spille ud med kostbare forslag til øget velfærd, så forventer Ole Bollesen, at det ikke bliver nemt at skrue en aftale sammen mellem regeringen og KL.

"Den demografiske udvikling med flere ældre og flere børn presser os ude i kommunerne, og for vores eget vedkommende i Syddjurs er vi under maksimalt pres, så jeg er meget spændt på, hvad aftalen munder ud i, hvornår den så end foreligger," siger Ole Bollesen.

Syddjurs Byråd har en målsætning om at vil være 45.000 borgere i 2025.

Det kræver en vækst på mere end 2.000 indbyggere. Befolkningstallet pr. 1. januar 2019 lød på 42.768 indbyggere.

Efter en periode med stagnation i antallet af børn i alderen 0 til 5 år, hvor tallet var helt nede at kysse asfalten med 2.260 børn fra 0 til 5 år 2017 og 2.266 i 2018, så forventer den seneste befolkningsprognose for Syddjurs nu en markant stigning, således at der per 1. januar 2024 forventes 2.887 børn i alderen 0 til 5 år.

Hos de ældre på 80 år og derover er der fortsat en forventning om en stor stigning. Hvor der 1. januar 2019 var 2.196 ældre over 80 år, så forventes der 2.761 den 1. januar 2024, svarende til en stigning på over 25 procent, og 3.747 den 1. januar 2030.

Øget bosætning betyder både øgede skatteindtægter, men også udgifter. De sidste kommer før de første, siger tommelfingerregel. Der vil reelt gå to år før det øgede skattegrundlag vil kunne mærkes.

Publiceret 22 May 2019 21:00